مدافعان (کمیک)

گروه ابرقهرمانان در کمیک‌های مارول

مدافعان یک گروه ابرقهرمانانه در سری کتاب‌های کامیک انتشارات مارول کامیکس می‌باشد. این تیم اولین بار در خصوصیات مارول شماره اول (دسامبر ۱۹۷۱) به وسیله روی توماس و راس اندرو ساخته شد.

مدافعان
ناشر مارول کامیکس
اولین حضور خصوصیات مارول شماره اول (دسامبر ۱۹۷۱)
ساخته شده توسط روی توماس
راس اندرو
اعضا• دکتر استرنج
  • هالک
  • نیمور
  • موج سوار نقره ای
  • لوک کیج
  • نایت هاک

فرماندهٔ تیم اول دکتر استرنج بود و اعضای آن شامل هالک، نیمور و موج سوار نقره‌ای می‌شد.

سریال این گروه با نام مدافعان در سال ۲۰۱۶ آمده است.}}

پیوند به بیرون ویرایش

مدافعان در وبگاه رسمی مارول

منابع ویرایش