مدالیته (Imaging modality یا modality) واژه ایست تخصصی در فیزیک پزشکی و بخصوص تصویربرداری پزشکی و پرتودرمانی، و به هر گونه تجهیزاتی یا روشی که جهت تصویرگیری از بدن یا درمان آن استفاده می‌شود گویند.

  • مدالیته در دین شناسی: سازمان وساختار کلیسا
  • مدالیته درموزیک: به مقیاس کلیدهای هشت آهنگی در هر اکتاو گویند.
  • مدالیته درمذاکرات تجاری: قوانین، اهداف واقداماتی ویژه برا ی رسیدن به اهدافی در مذاکرات تجاری
  • مدالیته در نشانه شناسی: روشی که از طریق آن نشانه‌ها منتقل می‌شود شفاهی، کتبی و بدنی
  • مدالیته در کامپیوتر: چگونگی تعامل انسان و کامپیوتر

منابع

ویرایش