مدال خانواده فرانسه

مدال خانواده فرانسه (انگلیسی: Medal of the French Family) یک نشان برتری است که توسط دولت یا حکومت فرانسه برای قدردانی از کسانی که با موفقیت چندین کودک) را با وقار بزرگ کرده‌اند اعطا می‌شود.

مدال خانواده فرانسه
Bronze, silver, and gold medals
گونهمدال با سه درجه
اهداء برایتربیت چند فرزند با وقار
برگزارکننده فرانسه
مشمولیتوالدین
بنیان‌گذاری۲۶ مه ۱۹۲۰

Gold

Silver

Bronze
ترتیب اهمیت
درجه بالاترMédaille de la Jeunesse et des Sports

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش