کاندیدا افسیه یا مدرسه صاحب‌منصبان ژاندارمری اولین مدرسه ژاندارمری در ایران با هدف تربیت افسران و درجه‌داران ژاندارمری بود. این آموزشگاه در ۱۳ آبان ۱۲۹۰ خورشیدی گشایش یافت. و در نخستین دوره ۳۰ نفر از طریق امتحان پذیرفته شدند. مدت این آموزش نخست ۴ ماه و به شکل شبانه‌روزی و سپس ۶ ماه بود. مواد درسی آن نیز رسیدگی به پرونده و شکایات، شمشیربازی، ادبیات، تاریخ، ریاضیات، جغرافیا، خدمات صحرایی و اسب‌شناسی و غیره بود. کمی بعد نام آن به مدرسه صاحب‌منصبان ژاندارمری تغییرکرد و دانشجویان آن نیز با مقام ستوان یکم و سروان دانش‌آموخته می‌شدند. افسران آموزش‌هایی ویژه در مورد پلیس مخفی نیز می‌دیدند. پس از مدرسه کاندیدا افسیه، مدارس سوزافیه (مدرسه‌های صاحب‌منصبان) تأسیس شدند.[۱]

منابعویرایش

  1. مدارس نظامی در عصر قاجار و مشروطیت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (تاریخ بازدید 30 مرداد 1392)
  • غلامعلی سرمد، اعزام محصل به خارج از کشور در دوره قاجاریه (تهران، بنیاد، ۱۳۷۲) ص ۸۰-۸۵ و مجله ایرانشهر، ج ۲ ص ۱۰۸۸-۱۰۸۹.
  • غلامرضا بابایی، تاریخ ایران از هخامنش تا عصر پهلوی (تهران، آشتیان، ۱۳۸۲) ص ۲۱۳-۲۲۲.
  • میر حسین یکرنگیان، سیری در تاریخ ارتش ایران، (تهران، خجسته، ۱۳۸۴) ص ۸۳-۸۴.
  • سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران www.iichs.org، مقاله "آموزشگاههای نظامی در دوره قاجار".