مدرسه علمیه رضویه

مدرسه علمیه رضویه یکی از مدارس حوزه علمیه قم است.

مدرسه رضویه قم
مدرسه رضویه قم.jpg
تأسیس
مدیر سید محمد علی موسوی
مکان قم

معرفیویرایش

مدرسه علمیه رضویه از قدیمی‌ترین مدارس علمیه قم است که طبق اخبار موجود، علی بن موسی الرضا در سال ۲۰۰ هجری قمری در سفر به ایران، یک شب در این مکان توقف کرده و از چاه آن نیز آب برداشته که هنوز آن چاه موجود می‌باشد و هنوز برخی برای تبرک قدری از آب آنرا می‌برند و به این تناسب نام این مدرسه را رضویه نهاده‌اند.[۱]

تاریخچهویرایش

تاریخ دقیق تأسیس این مدرسه مشخص نیست، اما با حروف ابجد روی سنگی که پشت درب مدرسه قرار دارد، تعمیر اولیه آن به چهارصد و پنجاه سال قبل بر می‌گردد. آن بنا ایوانی رفیع، مسجد و۲۴ حجره داشت که نیمی از آن بر اثر احداث خیابان از میان رفته و در حال حاضر، نیم طاقی بنا باقی مانده است. بازسازی دیگر توسط سید حسن صابونی در اوائل دولت ناصرالدین‌شاه انجام شده است و آب انباری نیز مقابل آن بنیاد ساخته است. چون ساختمان قدیم آن رو به خرابی می‌رفت بار دیگر در سال ۱۳۷۶ قمری از سوی سید حسین بروجردی تعمیر گردید و اینک مورد استفاده کامل محصلین علوم دینی است.[۲][۳][۴]

کتابخانهویرایش

کتابخانه مدرسه رضویه قم مدرسه رضویه از کهن‌ترین مدارس قم دارای کتابخانه‌ای قدیمی است که اکنون پیرامون دو هزار مجلد کتاب چاپی و یک صد نسخه خطی در آن گرد آمده است. نسخه‌های مخطوط این کتابخانه هر چند بیش تر کتاب‌های درسی طالبان علوم دینی و متون متداول ادبی و فقهی است لیکن در آن میان چند نسخه‌ای نیز دیده می‌شود.[۵]

شاگردانویرایش

تعداد شاگردان و بزرگان محصل در این مدرسه مشخص در گستره تاریخ مشخص نیستند، اما در روزگار معاصر بزرگانی مانند سید مرتضی عسکری، سید محمد هاشم غضنفری خوانساری فرزند سید محمدتقی غضنفری،سیدحسین بدلا، محمد دشتی، مترجم نهج البلاغه،سید رضا بهاالدینی،سیدحسن خمینی و علی مشکینی از شاگردان این مدرسه بوده‌اند.[۶]

منابعویرایش

  1. فقیهی، علی‌اصغر، تاریخ مذهبی قم، قم، زائر، ۱۳۷۸ش.
  2. زهره کاشانی، علی‌اکبر، تاریخ ۱۲۰۰ساله حوزه علمیه قم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۴ش.
  3. ذموحد ابطحی، حجت، آشنایی با حوزه‌های علمیه شیعه در طول تاریخ، اصفهان، حوزه علمیه اصفهان، ۱۳۶۵ش.
  4. فعالیت‌های علمی،آموزشی مدرسه علمیه رضویه قم، مجله افق حوزه ۲۵ دی ۱۳۸۷ - شماره ۲۱۵.

پانویس‌هاویرایش

  1. «خبرگزاری بین المللی قرآن».
  2. تاریخ قم، حسن بن علی بن حسن عبدالملک قمی، انتشارات طوس
  3. زهره کاشانی، تاریخ ۱۲۰۰ساله حوزه علمیه قم، ۱۳۹۴ش، ص۷۰.
  4. ناصر الشریعه، تاریخ قم، ۱۳۸۳ش، ص۴۳۱.
  5. «آقابزرگ».
  6. «پایگاه اطلاع رسانی حوزه».