باز کردن منو اصلی

مدل امنیت کامپیوتر، یک طرح برای تعیین و اجرای سیاست‌های امنیتی می‌باشد.

مدل امنیت ممکن است بر اساس مدل رسمی اعطای حقوق دسترسی، مدل محاسباتی، مدل محاسباتی توزیع شده یا بدون هیچ پشتوانه نظری خاصی به وجود آمده باشد.

انواع مدل‌هاویرایش

منابعویرایش

ویکی‌پدیا انگلیسی