مدولاسیون فاز

مدولاسیون فاز (به انگلیسی: Phase Modulation) برای ارسال اطلاعات و داده‌ها با تغییر فاز موج حامل استفاده می شود.

سیگنال سوارسازی شده فاز در کنار داده ورودی و سیگنال حامل

منابعویرایش

مدولاسیون موج پیوسته (آنالوگ) و انواع آن