مدیترانه شرقی

کشورهایی که از نظر جغرافیایی در شرق دریای مدیترانه قرار دارند

مدیترانه شرقی به کشورها و قلمروهایی که از نظر جغرافیایی در شرق دریای مدیترانه (دریای لوانتین) هستند گفته می‌شود.[۱][۲][۳][۴]

دریای لوانتین

کشورها ویرایش

کشورها و قلمروهای مدیترانه شرقی در زیر فهرست شده‌اند:

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

 1. "Eastern Mediterranean Political Map - National Geographic Store". Shop.nationalgeographic.com. Archived from the original on 26 October 2011. Retrieved 2011-10-17.
 2. "Ancient Ashkelon - National Geographic Magazine". Ngm.nationalgeographic.com. 2002-10-17. Archived from the original on 28 February 2008. Retrieved 2011-10-17.
 3. "The state of Israel: Internal influence driving change". BBC News. 2011-11-06.
 4. Orfalea, Gregory The Arab Americans: A History. Olive Branch Press. Northampton, MA, 2006. Page 249
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ ۵٫۴ ۵٫۵ Security and Environment in the Mediterranean Page 607
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ ۶٫۵ ۶٫۶ ۶٫۷ The European Union and the Cyprus Conflict: Modern Conflict, Postmodern Union
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ ۷٫۵ Mediterranean Climate: Variability and Trends
 8. External Perceptions of the European Union as a Global Actor
 9. Security and Environment in the Mediterranean Page 607
 10. The European Union and the Cyprus Conflict: Modern Conflict, Postmodern Union
 11. The Report: Egypt 2010