در علوم رایانه، یک منبع یا منبع سیستمی به هر جزء فیزیکی یا مجازی با محدودیت دسترسی در یک سیستم رایانه‌ای اطلاق میگردد. بنابراین هر قطعه متصل به یک رایانه، یک منبع می‌باشد. تمامی قطعات سخت افزاری یک رایانه، منابع آن رایانه هستند. منابع مجازی مهم هر سیستم شامل پرونده ها، فضای حافظه، ارتباطات شبکه‌ای آن رایانه هستند.

انواع منابع عمده ویرایش

مدیریت منابع ویرایش

بکارگیری یک منبع شاخصه‌ای برای آن منبع می‌باشد که نشاندهنده اینست که آن منبع در حال حاضر در دسترس است. بکارگیریهای یک منبع میتوانند مبهم باشند، که در آن حالت اصولاً از اعداد صحیح هستند، یا میتوانند اشاره‌گر ای به اجازه دسترسی بیشتر به اطلاعات باشند. متداول‌ترین بکارگیری منبع، توصیفگر فایل (File Descriptor) و کانال شبکه (Sockets) هستند.[۱]

منابع ویرایش