مراد (ابهام‌زدایی)

(تغییرمسیر از مراد)

مراد نام کوچک مردانه است.

مشاهیرویرایش

حاکمانویرایش

  • مراد یکم، سومین پادشاه عثمانی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۹ میلادی
  • مراد دوم، ششمین پادشاه عثمانی از ۱۴۰۴ تا ۱۴۵۱ میلادی
  • مراد سوم، دوازدهمین پادشاه عثمانی از ۱۵۴۶ تا ۱۵۹۵ میلادی
  • مراد چهارم، پادشاه عثمانی از ۱۶۱۱ تا ۱۶۴۰ میلادی
  • مراد پنجم، سی و سومین پادشاه عثمانی از ۱۸۴۰ تا ۱۹۰۴ میلادی
  • مراد میرزا، یکی از شاهزادگان تیموری هند (۱۵۷۰-۱۵۹۹)

هنرمندانویرایش

ورزشکارانویرایش

نظامیانویرایش

دانشمندانویرایش

جای‌هاویرایش

سرگرمیویرایش

ادبیاتویرایش

طوایفویرایش