مربی (ورزش)

(تغییرمسیر از مربی فوتبال)

مربی در ورزش فردی است که کار جهت‌دهی٫ دستورالعمل‌دهی و آموزش افراد یک تیم ورزشی یا یک ورزشکار را به عهده دارد.

منبعویرایش