مرثیه به بیانِ پرشور غم و اندوه ، اغلب در قالب موسیقی ، شعر یا آهنگ گفته می‌شود. [۱] مرثیه‌ها نوعی از قدیمی ترین اشکال نوشتاری را تشکیل می دهند و نمونه های آن در فرهنگ های انسانی مختلف وجود دارد.

مرثیه

منابع ویرایش

  1. Piotr Michalowski, trans., Lamentation over the Destruction of Sumer and Ur (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1989), 39–62; cited in Nancy Lee, Lyrics of Lament: From Tragedy to Transformation (Minneapolis: Augsburg Fortress, 2009)