مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا ۱۹۷۲

مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا ۱۹۷۲ با شرکت تیم‌های ملی فوتبال عضو یوفا برای انتخاب ۴ تیم برتر جام ملت‌های اروپا ۱۹۷۲ برگزار شده است.

مرحله اولویرایش

گروه ۱ویرایش

رتبه تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده
۱.   رومانی ۹ ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۱ ۲
۲.   چکسلواکی ۹ ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۱ ۴
۳.   ولز ۵ ۶ ۲ ۱ ۳ ۵ ۶
۴.   فنلاند ۱ ۶ ۰ ۱ ۵ ۱ ۱۶

گروه ۲ویرایش

رتبه تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده
۱.   مجارستان ۹ ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۲ ۵
۲.   بلغارستان ۷ ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۱ ۷
۳.   فرانسه ۷ ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۰ ۸
۴.   نروژ ۱ ۶ ۰ ۱ ۵ ۵ ۱۸

گروه ۳ویرایش

رتبه تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده
۱.   انگلستان ۱۱ ۶ ۵ ۱ ۰ ۱۵ ۳
۲.   سوئیس ۹ ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۲ ۵
۳.   یونان ۳ ۶ ۱ ۱ ۴ ۳ ۸
۴.   مالت ۱ ۶ ۰ ۱ ۵ ۲ ۱۶

گروه ۴ویرایش

رتبه تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده
۱.   اتحاد جماهیر شوروی ۱۰ ۶ ۴ ۲ ۰ ۱۳ ۴
۲.   اسپانیا ۸ ۶ ۳ ۲ ۱ ۱۵ ۳
۳.   ایرلند شمالی ۶ ۶ ۲ ۲ ۲ ۱۰ ۷
۴.   قبرس ۰ ۶ ۰ ۰ ۶ ۲ ۲۶

گروه ۵ویرایش

رتبه تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده
۱.   بلژیک ۹ ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۱ ۳
۲.   پرتغال ۷ ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۰ ۶
۳.   اسکاتلند ۶ ۶ ۳ ۰ ۳ ۴ ۷
۴.   دانمارک ۲ ۶ ۱ ۰ ۵ ۲ ۱۱

گروه۶ویرایش

رتبه تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده
۱.   ایتالیا ۱۰ ۶ ۴ ۲ ۰ ۱۲ ۴
۲.   اتریش ۷ ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۴ ۶
۳.   سوئد ۶ ۶ ۲ ۲ ۲ ۳ ۵
۴.   جمهوری ایرلند ۱ ۶ ۰ ۱ ۵ ۳ ۱۷

گروه ۷ویرایش

رتبه تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده
۱.   یوگسلاوی ۹ ۶ ۳ ۳ ۰ ۷ ۲
۲.   هلند ۷ ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۸ ۶
۳.   آلمان شرقی ۷ ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۱ ۶
۴.   لوکزامبورگ ۱ ۶ ۰ ۱ ۵ ۱ ۲۳

گروه ۸ویرایش

رتبه تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده
۱.   آلمان غربی ۱۰ ۶ ۴ ۲ ۰ ۱۰ ۲
۲.   لهستان ۶ ۶ ۲ ۲ ۲ ۱۰ ۶
۳.   ترکیه ۵ ۶ ۲ ۱ ۳ ۵ ۱۳
۴.   آلبانی ۳ ۶ ۱ ۱ ۴ ۵ ۹

یک چهارم نهاییویرایش

تیم ۱ نتیجه نهایی تیم ۲ بازی رفت بازی برگشت
ایتالیا   ۱–۲   بلژیک ۰–۰ ۱–۲
انگلستان   ۱–۳   آلمان غربی ۱–۳ ۰–۰
مجارستان   ۳–۳۱   رومانی ۱–۱ ۲–۲
یوگسلاوی   ۰–۳   اتحاد جماهیر شوروی ۰–۰ ۰–۳

۱ Hungary beat Romania 2–1 in a play-off to qualify for the finals.

منابعویرایش