باز کردن منو اصلی

مرداس شاه دشت نیزه وران که از نژاد تازی بوده و قلمروش در منطقه امروزی کشور سوریه قرار داشت.[۲] تاریخ پادشاهی مرداس همزمان با پادشاهی جمشید در ایران بود. ریشه اسمی مرداس و ضحاک به زبان آرامی نزدیکتر است.ضحاک به کمک ابلیس پدر خود مرداس را از پای دراورد

مرداس
مرداس واژگون در ته چاه. شاهنامه تهماسبی
اطلاعات کلی
نام مرداس
منصب پیشوای پرهیزکار
لقب دادگر
نژاد تازی
درفش سیاه
ملیت توران
سایر اطلاعات
شناخته شده کشته شدن توسط پسر
قاتل ضحاک
الهام دهنده ابلیس[۱]
نحوه قتل حفر چاهی عمیق بر سر راه
خانواده
همسر ابلیس
فرزند ضحاک

قلعه ضحاکویرایش

از گنجینه‌ها و آثاری که از قلعه ضحاک در آذربایجان ایران بدست آمده احتمال عرب بودن ضحاک را بیشتر می‌کند. به‌هرحال مرداس پدر ضحاک است که با نیرنگ او کشته می‌شود. مرداس بنابر روایت فردوسی مردی نیک و گرانمایه بود که دادگری می‌کرد و از خدای جهان‌دار می‌ترسید و شاید بخاطر همین خصائص مردم ایران که از ظلم و بیداد خسته شده بودند به استقبال پسرش ضحاک شتافتند و او را بجای جمشید برای پادشاهی ایران ترجیح دادند. باز هم بنابر روایتی از شاهنامه روزی ابلیس به وسوسه کردن ضحاک یا (آژی دهاک) آمد و ضحاک را به کشتن پدر برانگیخت.

یکی مرد بود اندر آن روزگارز دشت سواران نیزه گذار
گرانمایه هم شاه و هم نیک مردز ترس جهاندار با باد سرد
که مرداس نام گرانمایه بودبه داد و دهش برترین پایه بود
مر او را دوشیدنی چارپایز هر یک هزار آمدندی بجای[۳]

پانویسویرایش

  1. طبق متن ابلیس باید مادر ناتنی و جوان ضحاک باشد
  2. عده‌ای نیز وی را پادشاهی از افغانستان منطقه رامیان می‌دانند که در زمان حمله مغول با خاک یکسان شد
  3. شاهنامه. جلداوّل. ضحاک، ص ۱۰

منابعویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.