مِرداس شاه دشت نیزه وران که از نژاد عرب بوده و قلمروش در منطقه امروزی کشور سوریه قرار داشت.[۲] تاریخ پادشاهی مرداس همزمان با پادشاهی ‌جمشید در ایران بود. ریشه اسمی مرداس و ضحاک به زبان آرامی نزدیکتر است.ضحاک به کمک ابلیس پدر خود مرداس را از پای دراورد

مرداس
مرداس واژگون در ته چاه. شاهنامه تهماسبی
اطلاعات کلی
ناممرداس
منصبپیشوای پرهیزکار
لقبدادگر
نژادعرب
درفشسیاه
ملیتتازی
سایر اطلاعات
شناخته شدهکشته شدن توسط پسر
قاتلضحاک
الهام دهندهابلیس[۱]
نحوه قتلحفر چاهی عمیق بر سر راه
خانواده
همسرابلیس
فرزندضحاک

قلعه ضحاکویرایش

از گنجینه‌ها و آثاری که از قلعه ضحاک در آذربایجان ایران بدست آمده احتمال عرب بودن ضحاک را بیشتر می‌کند. به‌هرحال مرداس پدر ضحاک است که با نیرنگ او کشته می‌شود. مرداس بنابر روایت فردوسی مردی نیک و گرانمایه بود که دادگری می‌کرد و از خدای جهان‌دار می‌ترسید و شاید بخاطر همین خصائص مردم ایران که از ظلم و بیداد خسته شده بودند به استقبال پسرش ضحاک شتافتند و او را بجای جمشید برای پادشاهی ایران ترجیح دادند. باز هم بنابر روایتی از شاهنامه روزی ابلیس به وسوسه کردن ضحاک یا (آژی دهاک) آمد و ضحاک را به کشتن پدر برانگیخت.

یکی مرد بود اندر آن روزگارز دشت سواران نیزه گذار
گرانمایه هم شاه و هم نیک مردز ترس جهاندار با باد سرد
که مرداس نام گرانمایه بودبه داد و دهش برترین پایه بود
مر او را ز دوشیدنی چارپایز هر یک هزار آمدندی بجای[۳]

پانویسویرایش

  1. طبق متن ابلیس باید مادر ناتنی و جوان ضحاک باشد
  2. عده‌ای نیز وی را پادشاهی از افغانستان منطقه رامیان می‌دانند که در زمان حمله مغول با خاک یکسان شد
  3. شاهنامه. جلداوّل. ضحاک، ص ۱۰

منابعویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.