مردم‌سالاری مشورتی

مردم‌سالاری مشورتی یا مردم‌سالاری گفتگویی، نوعی از دموکراسی است که استدلال و گفتگو در مرکزیت تصمیم‌سازی آن قرار دارد.

کتاب‌شناسیویرایش

منابعویرایش