مرده‌شوی‌خانه

مرده‌شوی‌خانه نام مکانی است که مراحل آماده‌سازی جنازه مردگان، پیش از دفن در آن انجام می‌شود. این مکان به‌طور معمول در همه گورستان‌های مسلمانان موجود است و انجام غسل میت و نیز پوشانیدن کفن در آن صورت می‌گیرد. همچنین در گورستان‌های یهودیان، صابئین و بهائیان که به شستن مردگان اعتقاد دارند، مرده‌شوی‌خانه وجود دارد.

منابعویرایش