مرمت

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

واژه مرمت از ریشه عربی رمَّ گرفته شده که به معنی «جمع‌آوری استخوان» است.

مرمت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: