مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، به عنوان تنها سازمان رسمی و مسئول، وظیفه تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساخت و ساز را در کشور بر عهده داشته و اهداف و وظایفی را مطابق با اساسنامه سازمانی خود در دستور کار دارد. پس از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن شهرسازی به وزارت راه و شهرسازی، این مرکز نیز با پژوهشکده حمل و نقل ادغام شد و در حال حاضر با نام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نامیده می شود.[۱]

این مرکز در ضلع شمال غرب تقاطع بزرگراه حکیم و شیخ فضل الله در شهر تهران واقع است. در حال حاضر دکتر محمد شکرچی زاده ریاست آن را بر عهده دارد.[۲]

منبعویرایش

www.bhrc.ac.ir

www.bhrc.ac.irسایت مرکز تخقیقات ساختمان