ستاد

مرکز فرماندهی یک سازمان
(تغییرمسیر از مرکز فرماندهی)

ستاد، دفتر مرکزی، مقر، مرکز فرماندهی ، مرکز یا ادارهٔ کل (به انگلیسی: Headquarters) به‌صورت مختصر (HQ)، جایی است که همه یا بیشتر بخش‌ها و توابع یک نهاد گردهم می‌آیند.

ستاد سازمان ملل متحد در شهر نیویورک

ستاد یک واحد است در رأس یک شرکت که همهٔ مسئولیت‌ها به دوش آن است و تمام فعالیت‌های مدیریتی را می‌گرداند.

پانویس

ویرایش

منابع

ویرایش