مرکز ملی سندیکایی

فدراسیون یا کنفدراسیون اتحادیه های کارگری در یک کشور

یک مرکز ملی سندیکایی فدراسیون یا کنفدراسیونی از سندیکاها در یک کشور است.[۱] تقریباً همهٔ کشورهای جهان دارای یک مرکز ملی سندیکایی هستند و برخی بیش از یک مرکز دارند. وقتی بیش از یک مرکز ملی در یک کشور وجود داشته باشد غالباً به دلیل تفاوت‌های ایدیولوژیک است. در برخی مناطق مانند کشورهای نوردیک، مراکز بر مبنای بخش‌های اقتصادی تفاوت دارند، مثلاً کارگران یقه آبی و حرفه‌ای‌ها.

از جمله چنین مراکزی در جهان فدراسیون کارگران آمریکا - کنگره سازمانهای صنعتی و فدراسیون تغییر برای پیروزی در آمریکا و خانه کارگر به‌طور دوفاکتو در ایران هستند.

منابعویرایش

  1. Office, International Labour (1994). Political Transformation, Structural Adjustment and Industrial Relations in Africa: English-speaking Countries: Proceedings Of, and Documents Submitted To, a Symposium (Arusha, United Republic of Tanzania, 1-4 February 1993) (به انگلیسی). International Labour Organization. p. 30. ISBN 9789221085195.