موساسوریان

تیره‌ای از پولک‌داران
(تغییرمسیر از مزوسوروس)
موساسوریان
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پسین
MosasaurMaastricht080910.JPG
موساسوریان، Mosasauridae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: پولک‌سوسمارشکلان
بالاراسته: پولک‌خزندگان
راسته: پولک‌داران

موساسوریان (نام علمی: Mosasauridae) نام یک تیره از راسته پولک‌داران و از خویشاوندان مارها و بزمجه ها بودند که در دوره کرتاسه پسین و بین ۱۰۱ تا ۶۶ میلیون سال پیش در تمام دریاهای جهان می زیستند ظهور و گسترش موساسوریان همزمان بود با انقراض آخرین ایکتیوسورها و کاهش تنوع پلسیوسورها.

فرگشتویرایش

نخستین موساسوریان تفاوت چندانی با بزمجه های معمولی نداشتند ولی گونه های بعدی به تدریج با زندگی در دریا تطابق بیشتری یافته و کاملا آبزی شدند دست ها ، پاها و دم گونه های پیشرفته تر حالتی باله مانند به خود گرفت و حتی برای تولید مثل به جای اینکه مانند لاکپشت ها به خشکی برگردند و تخم گذاری کنند مانند آب بازسانان و برخی کوسه ها نوزادان خود را به روش زنده زایی در دریا به دنیا می آورند موساسوریان دارای گونه های مختلف در اندازه های مختلف بودند کوچک ترین گونه (دالاسور) تنها ۱ متر طول داشت در حالی که بزرگ ترین گونه (موساسور) ۱۷ متر طول داشت.

شجره نامهویرایش

موساسوریان
Aigialosauridae

Aigialosaurus dalmaticusMosasauridae
Mosasaurinae

دالاسور

کلیداستسکلیداستسکلیداستس

"Prognathodon" kianda
گلوبیدنسگلوبیدنسموساسوریان

ارمیاسور
پلوتوسور
موساسورموساسورموساسور"Prognathodon" rapax
پلیسوتیلوسور
پروگناتودون
پروگناتودون
پروگناتودون
پروگناتودونپروگناتودونکارسوسورکومنسور
هاسیاسور


موساسوریان

Halisaurinae

هالیسورائوناتاتور

تتیسور
یاگواراسورروسلوسور


Plioplatecarpinae

اکتنوسور
Plesioplatecarpus planifrons
آنگولاسور
Platecarpus tympaniticusپلیوپلاتکارپوس


Tylosaurinae

تیلوسورتیلوسور

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش