موساسوریان

تیره‌ای از پولک‌داران
(تغییرمسیر از مزوسوروس)

موساسوریان (نام علمی: Mosasauridae) نام یک تیره از راسته پولک‌داران و از خویشاوندان مارها و بزمجه ها بودند که در دوره کرتاسه پسین و بین ۱۰۱ تا ۶۶ میلیون سال پیش در تمام دریاهای جهان می زیستند ظهور و گسترش موساسوریان همزمان بود با انقراض آخرین ایکتیوسورها و کاهش تنوع پلسیوسورها.

موساسوریان
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پسین
MosasaurMaastricht080910.JPG
موساسوریان، Mosasauridae
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: پولک‌سوسمارشکلان
بالاراسته: پولک‌خزندگان
راسته: پولک‌داران

فرگشتویرایش

نخستین موساسوریان تفاوت چندانی با بزمجه های معمولی نداشتند ولی گونه های بعدی به تدریج با زندگی در دریا تطابق بیشتری یافته و کاملا آبزی شدند دست ها ، پاها و دم گونه های پیشرفته تر حالتی باله مانند به خود گرفت و حتی برای تولید مثل به جای اینکه مانند لاکپشت ها به خشکی برگردند و تخم گذاری کنند مانند آب بازسانان و برخی کوسه ها نوزادان خود را به روش زنده زایی در دریا به دنیا می آورند موساسوریان دارای گونه های مختلف در اندازه های مختلف بودند کوچک ترین گونه (دالاسور) تنها ۱ متر طول داشت در حالی که بزرگ ترین گونه (موساسور) ۱۷ متر طول داشت.

شجره نامهویرایش

موساسوریان
Aigialosauridae

Aigialosaurus dalmaticus

Mosasauridae
Mosasaurinae

دالاسور

کلیداستس

کلیداستس

کلیداستس

"Prognathodon" kianda

گلوبیدنس

گلوبیدنس

موساسوریان

ارمیاسور

پلوتوسور

موساسور

موساسور

موساسور

"Prognathodon" rapax

پلیسوتیلوسور

پروگناتودون

پروگناتودون

پروگناتودون

پروگناتودون

پروگناتودون

کارسوسور

کومنسور

هاسیاسور

موساسوریان
Halisaurinae

هالیسور

ائوناتاتور

تتیسور

یاگواراسور

روسلوسور

Plioplatecarpinae

اکتنوسور

Plesioplatecarpus planifrons

آنگولاسور

Platecarpus tympaniticus

پلیوپلاتکارپوس

Tylosaurinae

تیلوسور

تیلوسور

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش