پُرسِمان‌های اجتماعی٬ پرسمان‌های سیاسی جنجال برانگیزی هستند که به گونهٔ مستقیم و غیر مستقیم با زندگی شخصی مردم و کنش و واکنش آنان پیوسته‌اند. پرسمان‌های اجتماعی دربرگیرنده‌ٔ فقر٬ نابرابری٬ اعتیاد٬ خشونت٬ سرکوب حقوق بشر٬ تبعیض و جنایت٬ مهاجرت٬ فرار مغزها٬ روسپیگری٬ سقط جنین٬ ازدواج همجنس گرایان و... هستند. مسائل اجتماعی از مسائل اقتصادی برجسته‌تر هستند. برخی از این پرسمان‌ها دارای هر دو جنبهٔ اجتماعی و اقتصادی هستند، مانند مهاجرت. همچنین پرسمان‌های جنجال برانگیزی وجود دارند که در این دو دسته جای نمی‌گیرند، مانند جنگ. در بخشی از پرسمان‌های اجتماعی، کارشناسانی که در این زمینه کار می‌کنند٬ مددکار اجتماعی نامیده می‌شوند.[۱][۲][۳]

مهم‌ترین پرسمان‌های اجتماعی دربرگیرندهٔ موردهای زیر هستند:

منابع ویرایش

  1. «مشکلات اجتماعی در اولویت ایران» (PDF). مجله جامعه شناسی ایران. ص. ۱۵۱-۱۶۰.
  2. «جهانی شدن و بحران هویت جوانان» (PDF). وبگاه فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی. تابستان ۱۳۹۰. ص. ۸۹-۱۱۰.
  3. «اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت» (PDF). وبگاه پرتال جامع علوم انسانی. بهار ۱۳۹۴. ص. ۹-۳۰.