مسابقات قهرمانی درساژ اروپا

مسابقات قهرمانی درساژ اروپا نام بازیهای قهرمانی سوارکاری در رشتهٔ درساژ است که در قارهٔ اروپا و هر دو سال یکبار در سالهای فرد برگزار می‌شود. مدالهای طلا، نقره و برنز در هر دو بخش رقابتهای انفرادی و تیمی داده می‌شود. همچنین مسابقاتی برای جوانان و سوارکاران نوجوانان و اسبهای پونی نیز وجود دارد. از سال ۲۰۱۵ تحت یک نام و در یک مکان به همراه رشته‌های والتینگ، رینینگ، پرش، و سواری انجام می‌گیرد.[۱]

مسابقات قهرمانی درساژ اروپا
تیم سوئد در مسابقات قهرمانی درساژ اروپا در یوتبری (۲۰۱۷)
وضعیتفعال
دستهرویداد ورزشی
بسامدهر دوسال یکبار
مکان(ها)متغیر
برپا شده۱۹۶۳ (۱۹۶۳)
تازه‌ترین۲۰۱۷, یوتبری
رویداد پسین۲۰۱۹, روتردام
سازمان‌دهندهFEI

نتایج انفرادی ویرایش

برندگان مدال انفرادی
سال مکان رویداد طلا نقره برنز
۱۹۶۳   کپنهاگ انفرادی   آنری شمارتین با اسب ولفدیتریش   هری بولت با اسب رموس   آنری شمارتین با اسب ووئرمن
۱۹۶۵   کپنهاگ انفرادی   آنری شمارتین با اسب ولفدیتریش   هری بولت با اسب رموس   راینر کلیمکه با اسب آرکادیوس
۱۹۶۷   آخن انفرادی   راینر کلیمکه با اسب دوکس   ایوان کیزیموف با اسب آیکور   هری بولت با اسب رموس
۱۹۶۹   وولفسبورگ انفرادی   لیزلوت لینزنهاف با اسب پییاف   ایوان کیزیموف با اسب آیکور   یوزف نکرمان با اسب ماریانو
۱۹۷۱   وولفسبورگ انفرادی   لیزلوت لینزنهاف با اسب پییاف   یوزف نکرمان با اسب فان ایک   ایوان کیزیموف با اسب آیکور
۱۹۷۳   آخن انفرادی   راینر کلیمکه با اسب محمد   یلنا پتوشکاوا با اسب پپل   ایوان کالیتا با اسب تریف
۱۹۷۵   کی‌یف انفرادی   کریستین اشتوکلبرگر با اسب گرانات   هری بولت با اسب وویسک   کارین اشلوتر با اسب لییوسترو
۱۹۷۷   سنت گالن انفرادی   کریستین اشتوکلبرگر با اسب گرانات   هری بولت با اسب وویسک   اووه شولتن-بامر با اسب سیلبوویتز
۱۹۷۹   آرهوس انفرادی   الیزابت تئوریر با اسب مان چری   کریستین اشتوکلبرگر با اسب گرانات   هری بولت با اسب وویسک
۱۹۸۱   لاکزنبورگ انفرادی   اووه شولتن-بامر با اسب مدرس   کریستین اشتوکلبرگر با اسب گرانات   گابریلا گریلو با اسب گالاپاگوس
۱۹۸۳   آخن انفرادی   آن گرت ینسن با اسب مرزوگ   راینر کلیمکه با اسب آلریک   اووه زائور با اسب مونته‌ویدئو
۱۹۸۵   کپنهاگ انفرادی   راینر کلیمکه با اسب آلریک   اتو هوفر با اسب لیمندس   آن گرت ینسن با اسب مرزوگ
۱۹۸۷   گودوود انفرادی   مارگیت اتو-کریپن با اسب کورلندس   ان-کاترین لینزنهاف با اسب کوریج   یوهان هینمان با اسب ایدیئال
۱۹۸۹   موندورف انفرادی   نیکول اوفوف با اسب رمبرند   مارگیت اتو-کریپن با اسب کورلندس   ان-کاترین لینزنهاف با اسب کوریج
۱۹۹۱   دوناشینگن ویژه   ایزابل ورت با اسب جیگولو   نیکول اوفوف با اسب رمبرند   مارگیت اتو-کریپن با اسب کورلندس
آزاد   سون روتنبرگر با اسب اندیمو   کلاوس بالکنهول با اسب گلدسترن   نینا منکووا با اسب دیکسون
۱۹۹۳   لیپیکا ویژه   ایزابل ورت با اسب جیگولو   مونیکا تیئودورسکو با اسب گراناکس   امیل فوری با اسب ویرچو
آزاد   نیکول اوفوف با اسب رمبرند   سون روتنبرگر با اسب اندیمو   گیولا دالوش با اسب آکسیون
۱۹۹۵   موندورف انفرادی   ایزابل ورت با اسب جیگولو   انکی فان گرونسون با اسب بن‌فایر   سون روتنبرگر با اسب بو
۱۹۹۷   فردن انفرادی   ایزابل ورت با اسب جیگولو   انکی فان گرونسون با اسب بن‌فایر   کارین ریباین با اسب دونرهال
۱۹۹۹   آرنهم انفرادی   انکی فان گرونسون با اسب بن‌فایر   اولا زالتزگبر با اسب راستی   آرین تییویسن با اسب گُلایت
۲۰۰۱   فردن انفرادی   اولا زالتزگبر با اسب راستی   آرین تییویسن با اسب گُلایت   نادین کپلمان با اسب فاربنفرو
۲۰۰۳   هیکستد انفرادی   اولا زالتزگبر با اسب راستی   یان برینک با اسب برایر   بئاتریس فرر-سالات با اسب بووله
۲۰۰۵   هاگن انفرادی   انکی فان گرونسون با اسب سالینرو   هوبرت اشمیت با اسب وانسوئلا سوئرته   یان برینک با اسب برایر
۲۰۰۷   لا ماندریا ویژه   انکی فان گرونسون با اسب سالینرو   ایزابل ورت با اسب ساچمو   ایمکه بارتلس با اسب سانرایز
آزاد   ایزابل ورت با اسب ساچمو   انکی فان گرونسون با اسب سالینرو   ایمکه بارتلس با اسب سانرایز
۲۰۰۹   وینزر ویژه   ادلین گورنلیسن با اسب پارزیوال   ادوارد گل با اسب توتیلاس   لورا بکتولزهایمر با اسب میسترال هجریس
آزاد   ادوارد گل با اسب توتیلاس   ادلین گورنلیسن با اسب پارزیوال   انکی فان گرونسون با اسب سالینرو
۲۰۱۱   روتردام ویژه   ادلین گورنلیسن با اسب پارزیوال   کارل هستر با اسب یوتاپیا   لورا بکتولزهایمر با اسب میسترال هجریس
آزاد   ادلین گورنلیسن با اسب پارزیوال   کارل هستر با اسب یوتاپیا   پاتریک کیتل با اسب اسکاندیک
۲۰۱۳   هرنینگ ویژه   شارلوت دوژاردین با اسب والگرو   هلن لانگهننبرگ با اسب دامون هیل   ادلین گورنلیسن با اسب پارزیوال
آزاد   شارلوت دوژاردین با اسب والگرو   هلن لانگهننبرگ با اسب دامون هیل   ادلین گورنلیسن با اسب پارزیوال
۲۰۱۵   آخن ویژه   شارلوت دوژاردین با اسب والگرو   کریستینا اشپرهه با اسب دسپارادوس   هنس پیتر میندرهاد با اسب جانسن
آزاد   شارلوت دوژاردین با اسب والگرو   کریستینا اشپرهه با اسب دسپارادوس   بئاتریس فرر-سالات با اسب دلگادو
۲۰۱۷   یوتبری ویژه   ایزابل ورت با اسب ویگولد الد   زونکه روتنبرگر با اسب کازمو   کاترین دوفور با اسب اتروپگاردز کسیدی
آزاد   ایزابل ورت با اسب ویگولد الد   زونکه روتنبرگر با اسب کازمو   کاترین دوفور با اسب اتروپگاردز کسیدی
۲۰۱۹   روتردام ویژه   ایزابل ورت با اسب بلا رز   دوروتی اشنایدر با اسب شوتایم   کاترین دوفور با اسب اتراپگاردز کسیدی
آزاد   ایزابل ورت با اسب بلارز   دوروتی اشنایدر با اسب شوتایم   جسیکا فون بردو-وندل با اسب دلرا
۲۰۲۱   هاگن[۲] ویژه
آزاد
آزاد

نتایج تیمی ویرایش

برندگان مدال تیمی
سال مکان طلا نقره برنز
۱۹۶۵   کپنهاگ   آلمان غربی
راینر کلیمکه
هری بولت
یوزف نکرمان
  سوئیس
آنری شمارتین
Gustav Fischer
ماریان گوسوایله
  اتحاد جماهیر شوروی
ایوان کالیتا
ایوان کیزیموف
یلنا پتوشکاوا
۱۹۶۷   آخن   آلمان غربی
راینر کلیمکه
هری بولت
یوزف نکرمان
  اتحاد جماهیر شوروی
Kopeykin
ایوان کیزیموف
یلنا پتوشکاوا
  سوئیس
آنری شمارتین
ماریان گوسوایله
Hansrüdi Thomi
۱۹۶۹   وولفسبورگ   آلمان غربی
لیزلوت لینزنهاف
راینر کلیمکه
یوزف نکرمان
  آلمان شرقی
Horst Köhler
Wolfgang Müller
Gerhard Brockmüller
  اتحاد جماهیر شوروی
ایوان کالیتا
ایوان کیزیموف
یلنا پتوشکاوا
۱۹۷۱   وولفسبورگ   آلمان غربی
لیزلوت لینزنهاف
راینر کلیمکه
یوزف نکرمان
  اتحاد جماهیر شوروی
ایوان کالیتا
ایوان کیزیموف
یلنا پتوشکاوا
  سوئد
مود فون رزن
Ulla Håkansson
Anders Lindgren
۱۹۷۳   آخن   آلمان غربی
راینر کلیمکه
کارین اشلوتر
لیزلوت لینزنهاف
  اتحاد جماهیر شوروی
ایوان کالیتا
ایوان کیزیموف
یلنا پتوشکاوا
  سوئیس
کریستین اشتوکلبرگر
Marita Aeschbacher
Hermann Dür
۱۹۷۵   کی‌یف   آلمان غربی
هری بولت
کارین اشلوتر
Ilsebill Becher
  اتحاد جماهیر شوروی
ایوان کالیتا
Kopeykin
یلنا پتوشکاوا
  سوئیس
کریستین اشتوکلبرگر
Ulrich Lehmann
Doris Ramseier
۱۹۷۷   سنت گالن   آلمان غربی
هری بولت
گابریلا گریلو
اووه شولتن-بامر
  سوئیس
کریستین اشتوکلبرگر
Ulrich Lehmann
Claire Koch
  اتحاد جماهیر شوروی
Irina Karatzheva
Kopeykin
Vera Misevich
۱۹۷۹   آرهوس   آلمان غربی
گابریلا گریلو
هری بولت
اووه شولتن-بامر
  اتحاد جماهیر شوروی
Viktor Ugryumov
Irina Karatzheva
یلنا پتوشکاوا
  سوئیس
کریستین اشتوکلبرگر
Amy-Catherine de Bary
Ulrich Lehmann
۱۹۸۱   لاکزنبورگ   آلمان غربی
اووه شولتن-بامر
گابریلا گریلو
راینر کلیمکه
  سوئیس
کریستین اشتوکلبرگر
Amy-Catherine de Bary
Ulrich Lehmann
  اتحاد جماهیر شوروی
Yuriy Kovshov
Vera Misevich
Nenachova
۱۹۸۳   آخن   آلمان غربی
اووه شولتن-بامر
اووه زاور
Herbert Krug
راینر کلیمکه
  دانمارک
آن گرت ینسن
Finn Saksø-Larsen
Torben Ulso-Olsen
Renee Igelski
  سوئیس
Otto Hofer
Claire Koch
کریستین اشتوکلبرگر
Amy-Catherine de Bary
۱۹۸۵   کپنهاگ   آلمان غربی
راینر کلیمکه
Tilmann Meyer zu Erpen
اووه زاور
اووه شولتن-بامر
  دانمارک
آن گرت ینسن
Ernst Jessen
Torben Ulso-Olsen
Jesper Frismann
  اتحاد جماهیر شوروی
Olga Klimko
یلنا پتوشکاوا
Yuriy Kovshov
Vladimir Lanugin
۱۹۸۷   گودوود   آلمان غربی
ان-کاترین لینزنهاف
Johann Hinnemann
Herbert Krug
Ina Capellmann
  سوئیس
Daniel Ramseier
Otto Hofer
Ulrich Lehmann
کریستین اشتوکلبرگر
  هلند
Annemarie Sanders-Keijzer
Hélène Aubert
تینکه بارتلس
Bert Rutten
۱۹۸۹   موندورف   آلمان غربی
نیکول اوفوف
ان-کاترین لینزنهاف
ایزابل ورت
مونیکا تیئودورسکو
  اتحاد جماهیر شوروی
Nina Menkova
Yuriy Kovshov
Olga Klimko
Olga Udodenko
  سوئیس
Otto Hofer
Daniel Ramseier
Samuel Schatzmann
Ulrich Lehmann
۱۹۹۱   دوناشینگن   آلمان
ایزابل ورت
نیکول اوفوف
کلاوس بالکنهول
سون روتنبرگر
  اتحاد جماهیر شوروی
Nina Menkova
Yuriy Kovshov
Inna Zhurakovskaya
Olga Klimko
  هلند
انکی فان گرونسون
شف یانسن
تینکه بارتلس
الن بونچیه
۱۹۹۳   لیپیتسا   آلمان
نیکول اوفوف
کلاوس بالکنهول
مونیکا تیئودورسکو
ایزابل ورت
  بریتانیای کبیر
Maria Eilberg
Richard Davison
Laura Fry
Emile Faurie
  هلند
Jeanette Haazen
Leida Strijk
Suzanne van Cuyk
گونلین روتنبرگر
۱۹۹۵   موندورف   آلمان
نیکول اوفوف
کلاوس بالکنهول
ایزابل ورت
Martin Schaudt
  هلند
تینکه بارتلس
الن بونچیه
سون روتنبرگر
انکی فان گرونسون
  فرانسه
Dominique Brieussel
Dominique d'Esmé
Margit Otto-Crépin
Marie-Helène Syre
۱۹۹۷   فردن   آلمان
ایزابل ورت
Karin Rehbein
اولا زالتزگبر
نادین کپلمان
  هلند
سون روتنبرگر
گونلین روتنبرگر
انکی فان گرونسون
الن بونچیه
  سوئد
Jan Brink
Louise Nathhorst
Annette Solmell
Ulla Håkansson
۱۹۹۹   آرنهم   آلمان
نادین کپلمان
Alexandra Simons de Ridder
اولا زالتزگبر
ایزابل ورت
  هلند
انکی فان گرونسون
الن بونچیه
Coby van Baalen
Arjen Teeuwissen
  دانمارک
Lone Joergensen
Lars Petersen
Jon Pedersen
Anne van Olst
۲۰۰۱   فردن   آلمان
نادین کپلمان
هایکه کمه
اولا زالتزگبر
ایزابل ورت
  هلند
الن بونچیه
Arjen Teeuwissen
گونلین روتنبرگر
انکی فان گرونسون
  دانمارک
Jon Pedersen
Lone Joergensen
Lars Petersen
Nathalie zu Sayn-Wittgenstein
۲۰۰۳   هیکستد   آلمان
اولا زالتزگبر
هایکه کمه
Klaus Husenbeth
ایزابل ورت
  اسپانیا
بئاتریس فرر-سالات
Rafael Soto
Ignacio Rambla
Juan Antonio Jimenez
  بریتانیای کبیر
Emma Hindle
Nicole McGivern
Richard Davison
Emile Faurie
۲۰۰۵   هاگن   آلمان
هایکه کمه
Hubertus Schmidt
ان-کاترین لینزنهاف
  هلند
انکی فان گرونسون
ادوارد گل
Laurens van Lieren
  اسپانیا
بئاتریس فرر-سالات
Juan Antonio Jimenez
Ignacio Rambla

  سوئد
Jan Brink
Tinne Vilhelmson-Silfvén
Louise Nathhorst
۲۰۰۷   لا ماندریا   هلند
Hans Peter Minderhoud
Laurens van Lieren
انکی فان گرونسون
Imke Schellekens-Bartels
  آلمان
مونیکا تیئودورسکو
Ellen Schulten-Baumer
نادین کپلمان
ایزابل ورت
  سوئد
Per Sandgaard
Louise Nathhorst
Tinne Vilhelmson-Silfvén
Jan Brink
2009   وینزر   هلند
Imke Schellekens-Bartels
ادلین گورنلیسن
انکی فان گرونسون
ادوارد گل
  بریتانیای کبیر
Maria Eilberg
کارل هستر
لورا تاملینسون
Emma Hindle
  آلمان
Susanne Lebek
Ellen Schulten-Baumer
Matthias Alexander Rath
مونیکا تیئودورسکو
2011   روتردام   بریتانیای کبیر
Emile Faurie
شارلوت دوژاردین
کارل هستر
لورا تاملینسون
  آلمان
هلن لانگهننبرگ
Christoph Koschel
ایزابل ورت
Matthias Alexander Rath
  هلند
Sander Marijnissen
Hans Peter Minderhoud
ادوارد گل
ادلین گورنلیسن
2013   هرنینگ   آلمان
Fabienne Lütkemeier
ایزابل ورت
کریستینا اشپرهه
هلن لانگهننبرگ
  هلند
Danielle Heijkoop
Hans Peter Minderhoud
ادوارد گل
ادلین گورنلیسن
  بریتانیای کبیر
شارلوت دوژاردین
کارل هستر
Michael Eilberg
Gareth Hughes
2015   آخن   هلند
Patrick van der Meer
Hans Peter Minderhoud
ادوارد گل
Diederik van Silfhout
  بریتانیای کبیر
شارلوت دوژاردین
کارل هستر
Michael Eilberg
Fiona Bigwood
  آلمان
Jessica von Bredow-Werndl
ایزابل ورت
کریستینا اشپرهه
Matthias Alexander Rath
2017   یوتبری   آلمان
هلن لانگهننبرگ
دوروتی اشنایدر
Sönke Rothenberger
ایزابل ورت
  دانمارک
Agnete Kirk Thinggaard
Anna Zibrandtsen
Anna Kasprzak
Cathrine Dufour
  سوئد
Rose Mathisen
Tinne Vilhelmson-Silfvén
Therese Nilshagen
Patrik Kittel
2019   روتردام

جدول مدالهای تمامی دوران (۱۹۶۳–۲۰۱۵) ویرایش

رتبه کشور طلا نقره برنز مجموع
1   آلمان ۴۱ ۲۲ ۱۴ ۷۷
2   هلند ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۳۴
3   بریتانیای کبیر ۵ ۵ ۵ ۱۵
4    سوئیس ۴ ۷ ۷ ۱۸
5   دانمارک ۱ ۳ ۵ ۹
6   فرانسه ۱ ۱ ۲ ۴
7   اتریش ۱ ۰ ۰ ۱
8   اتحاد جماهیر شوروی ۰ ۱۰ ۸ ۱۸
9   سوئد ۰ ۱ ۷ ۸
10   اسپانیا ۰ ۱ ۳ ۴
11   آلمان شرقی ۰ ۱ ۰ ۱
12   مجارستان ۰ ۰ ۱ ۱
مجموع ۶۳ ۶۳ ۶۴ ۱۹۰

منابع ویرایش