مسابقات قهرمانی فوتبال جوانان آمریکای جنوبی

مسابقات قهرمانی فوتبال جوانان آمریکای جنوبی مسابقات فوتبال تیم‌های ملی زیر ۲۰ سال کشورهای آمریکای جنوبی است که توسط کونمبول برگزار می‌شود.

مسابقات قهرمانی فوتبال جوانان آمریکای جنوبی
سال بنیان‌گذاری۱۹۵۴؛ ۷۰ سال پیش (۱۹۵۴-خطا: زمان نامعتبر}})
منطقهکونمبول
شمار تیم‌های حاضر۱۰ تیم
قهرمان کنونیبرزیل ( دوازدهمین قهرمانی)
موفق‌ترین باشگاهبرزیل (۱۲ قهرمانی)
وبگاهوبسایت رسمی
۲۰۱۷

قهرمانی بر پایه کشور

ویرایش
تیم قهرمانی نایب قهرمانی مقام سوم مقام چهارم
  برزیل ۱۲ (۱۹۷۴, ۱۹۸۳, ۱۹۸۵, ۱۹۸۸, ۱۹۹۱, ۱۹۹۲, ۱۹۹۵, ۲۰۰۱, ۲۰۰۷, ۲۰۰۹, ۲۰۱۱, ۲۰۲۳) ۷ (۱۹۵۴, ۱۹۷۷, ۱۹۸۱, ۱۹۸۷, ۱۹۹۷, ۲۰۰۳, ۲۰۰۵) ۳ (۱۹۵۸, ۱۹۶۷, ۱۹۹۹) ۲ (۱۹۷۹, ۲۰۱۵)
  اروگوئه ۸ (۱۹۵۴, ۱۹۵۸, ۱۹۶۴, ۱۹۷۵, ۱۹۷۷, ۱۹۷۹*, ۱۹۸۱, ۲۰۱۷) ۶ (۱۹۷۱, ۱۹۷۴, ۱۹۸۳, ۱۹۹۲, ۱۹۹۹, ۲۰۱۱) ۵ (۱۹۹۱, ۲۰۰۷, ۲۰۰۹, ۲۰۱۳, ۲۰۱۵*) ۳ (۱۹۸۵, ۱۹۸۷, ۱۹۹۷)
  آرژانتین ۵ (۱۹۶۷, ۱۹۹۷*, ۱۹۹۹, ۲۰۰۳, ۲۰۱۵) ۶ (۱۹۵۸, ۱۹۷۹, ۱۹۹۱, ۱۹۹۵, ۲۰۰۱, ۲۰۰۷) ۸ (۱۹۷۱, ۱۹۷۵, ۱۹۸۱, ۱۹۸۳, ۱۹۸۷, ۱۹۸۸*, ۲۰۰۵, ۲۰۱۱) ۲ (۱۹۷۴, ۲۰۱۷)
  کلمبیا ۳ (۱۹۸۷*, ۲۰۰۵*, ۲۰۱۳) ۲ (۱۹۸۸, ۲۰۱۵) ۳ (۱۹۶۴*, ۱۹۸۵, ۱۹۹۲*) ۱ (۲۰۰۳)
  پاراگوئه ۱ (۱۹۷۱*) ۵ (۱۹۶۴, ۱۹۶۷*, ۱۹۸۵*, ۲۰۰۹, ۲۰۱۳) ۶ (۱۹۷۴, ۱۹۷۷, ۱۹۷۹, ۱۹۹۷, ۲۰۰۱, ۲۰۰۳) ۳ (۱۹۸۸, ۱۹۹۱, ۱۹۹۹)
  شیلی ۱ (۱۹۷۵) ۱ (۱۹۹۵) ۶ (۱۹۶۴, ۱۹۷۷, ۲۰۰۱, ۲۰۰۵, ۲۰۰۷, ۲۰۱۳)
  اکوادور ۱ (۲۰۱۹) ۱ (۲۰۱۷*) ۳ (۱۹۹۲, ۱۹۹۵, ۲۰۱۱)
  پرو ۲ (۱۹۶۷, ۱۹۷۱) ۳ (۱۹۵۴, ۱۹۵۸, ۱۹۷۵*)
  ونزوئلا ۲ (۱۹۵۴*, ۲۰۱۷) ۱ (۲۰۰۹*)
  بولیوی ۲ (۱۹۸۱, ۱۹۸۳*)
* = As hosts

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش