جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۰۶

جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۰۶, هشتمین دوره از جام ملت‌های فوتسال آسیا بود. این مسابقات با حضور ۱۶ تیم برتر آسیایی از تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه تا ۶ خردادماه ۱۳۸۵ در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد.

جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۰۶
جزئیات مسابقات
کشور میزبان ازبکستان
شهرتاشکند
تاریخ برگزاری۳۱ اردیبهشت‌ماه تا ۶ خردادماه ۱۳۸۵
شمار تیم‌ها۱۶ (از ۱ کنفدراسیون)
شمار ورزشگاه‌ها۱ (در ۱ شهر)
رده‌بندی نهایی
ژاپن ژاپن (یکمین عنوان)
نایب‌قهرمانازبکستان ازبکستان
جایگاه سومایران ایران
جایگاه چهارمقرقیزستان قرقیزستان
آمار مسابقات
بازی‌های برگزار شده۳۲

گروه‌ها ویرایش

تیم‌ها به چهار گروه A, B, C, D تقسیم‌بندی شدند.


Draw ویرایش

مسابقات در 27 آپریل قرعه کشی شد.

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4

  ایران
  ژاپن
  قرقیزستان
  ازبکستان

  چین
  کویت
  تاجیکستان
  تایلند

  تایوان
  اندونزی
  عراق
  لبنان

  استرالیا
  هنگ کنگ
  مالزی
  ترکمنستان

گروه A ویرایش

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده گل تفاضل امتیاز
  ازبکستان ۳ ۳ ۰ ۰ ۱۷ ۱ ۱۶+ ۹
  چین ۳ ۲ ۰ ۱ ۱۰ ۸ ۲+ ۶
  مالزی ۳ ۱ ۰ ۲ ۶ ۱۵ ۹− ۳
  تایوان ۳ ۰ ۰ ۳ ۷ ۱۶ ۹− ۰


ازبکستان  ۷ – ۰  مالزی
Buriev   ۲'
Tajibaev   ۵'، ۱۷'، ۲۷'، ۲۸'
Mamedov   ۸'
Odushev   ۳۳'

چین  ۵ – ۳  تایوان
Zhang Xi   ۱۹'
Li Xin   ۲۵'
Yang Qihua   ۲۷'، ۴۰'
Zhang Jiong   ۳۹'
Wang Chih-sheng   ۵'
Tseng Tai-lin   ۳۹'، ۴۰'ورزشگاه یونس آباد]], تاشکند

تایوان  ۰ – ۶  ازبکستان
Tajibaevev   ۱۲'
Mamedov   ۱۴'
Yusupdjanov   ۱۴'
Holmatov   ۱۷'
Buriev   ۳۵'
Farhutdinov   ۳۹'

مالزی  ۱ – ۴  چین
Zainal   ۲۳' Yang Qihua   ۹'
Wu Zhuoxi   ۱۵'، ۲۰'
Li Xin   ۱۶'

ازبکستان  ۴ – ۱  چین
Holmatov   ۴'
Buriev   ۳۳'، ۳۹'
Odushev   ۳۹'
Li Xin   ۳۲'

گروه B ویرایش

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده گل تفاضل امتیاز
  ژاپن ۳ ۳ ۰ ۰ ۲۵ ۶ ۱۹+ ۹
  تاجیکستان ۳ ۲ ۰ ۱ ۱۶ ۱۸ ۲− ۶
  هنگ کنگ ۳ ۱ ۰ ۲ ۱۱ ۲۰ ۹− ۳
  عراق ۳ ۰ ۰ ۳ ۴ ۱۲ ۸− ۰


تاجیکستان  ۴ – ۲  عراق
Kamaletdinov   ۹'
Jumaev   ۱۱'
Vasiev   ۱۲'
Makhmudov   ۲۷'
Khalaf   ۸'
Shamil   ۱۹'

ژاپن  ۱۲ – ۰  هنگ کنگ
Fujii   ۲'
Higa   ۱۸'
Kogure   ۱۸'، ۲۶'، ۴۰'
Toyoshima   ۲۰'
Suzumura   ۲۴'، ۲۸'
Koyama   ۲۹'، ۳۱'، ۳۸'
Takahashi   ۳۶'

عراق  ۰ – ۲  ژاپن
Kogure   ۸'، ۱۸'

هنگ کنگ  ۵ – ۶  تاجیکستان
Leung Chi Kui   ۴'، ۳۵'، ۳۹'
Li Hang Wui   ۸'، ۲۸'
Makhmudov   ۹'، ۹'، ۳۲'، ۳۳'، ۴۰'

ژاپن  ۱۱ – ۶  تاجیکستان
Suzumura   ۱۱'، ۳۵'
Komiyama   ۱۳'
Kogure   ۱۳'، ۱۵'، ۱۹'، ۲۶'، ۲۸'، ۳۹'
Maeda   ۱۸'
Ono   ۳۵'
Irgashev   ۴'، ۱۶'
Makhmudov   ۹'، ۳۵'، ۳۷'، ۴۰'

هنگ کنگ  ۶ – ۲  عراق
Lo Kwan Yee   ۱۴'
Liu Quankun   ۱۴'، ۳۶'
Cheung Kin Fung   ۲۴'
Li Hang Wui   ۲۷'
Leung Chi Kui   ۳۸'
 
 

گروه C ویرایش

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده گل تفاضل امتیاز
  قرقیزستان ۳ ۳ ۰ ۰ ۱۴ ۴ ۱۰+ ۹
  استرالیا ۳ ۲ ۰ ۱ ۱۴ ۱۳ ۱+ ۶
  کویت ۳ ۰ ۱ ۲ ۹ ۱۴ ۵− ۱
  لبنان ۳ ۰ ۱ ۲ ۱۲ ۱۸ ۶− ۱کویت  ۵ – ۵  لبنان
Al-Othman   ۵'، ۳۷'
Al-Asfour   ۸'، ۱۹'، ۲۳'
Atwi   ۲۳'
التکه جی   ۲۴'، ۲۶'
Itani   ۲۷'، ۳۱'

استرالیا  ۷ – ۴  کویت
Wright   ۵'
Nolan   ۱۵'، ۳۵'، ۳۹'
Haydon   ۱۹'
Zeballos   ۲۵'، ۳۷'
Humoud   ۱۲'، ۳۷'
Al-Ajmi   ۳۴'، ۳۶'

لبنان  ۳ – ۷  قرقیزستان
Itani   ۹'
Atwi   ۲۶'
التکه جی   ۳۳'
Abdyraimov   ۱۸'
Pestryakov   ۱۸'، ۲۷'، ۳۸'
Sundeev   ۲۵'، ۲۷'
Duvanaev   ۳۹'


استرالیا  ۶ – ۴  لبنان
Wright   ۵'
Downie   ۹'
Manson   ۱۳'، ۴۰'
Haydon   ۱۶'
Zeballos   ۳۰'
Fadlallah   ۱۰'
Atwi   ۱۸'
Daher   ۳۲'
التکه جی   ۳۸'

گروه D ویرایش

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده گل تفاضل امتیاز
  ایران ۳ ۳ ۰ ۰ ۴۰ ۴ ۳۶+ ۹
  تایلند ۳ ۲ ۰ ۱ ۱۹ ۱۱ ۸+ ۶
  ترکمنستان ۳ ۱ ۰ ۲ ۱۱ ۲۵ ۱۴− ۳
  اندونزی ۳ ۰ ۰ ۳ ۸ ۳۸ ۳۰− ۰


ایران  ۱۴ – ۰  ترکمنستان
محمد میرهاشم زاده   ۵'، ۲۲'، ۳۸'
وحید شمسایی   ۶'، ۱۶'، ۲۴'، ۳۳'، ۳۴'
Raeisi   ۱۳'
کاظم محمدی   ۱۴'، ۱۹'
علی اصغر حسن زاده   ۳۲'
مجید لطیفی   ۳۶'، ۳۷'

تایلند  ۸ – ۴  اندونزی
Piemkum   ۱'، ۳'، ۱۳'، ۳۹'
Nueangkord   ۵'، ۱۷'
Innui   ۶'
Khumthinkaew   ۲۳'
Irawan   ۵'
Handoyo   ۱۹'
Karmadi   ۲۷'
Ladjanibi   ۳۵'

ترکمنستان  ۱ – ۸  تایلند
  Nueangkord   ۴'، ۲۲'، ۳۱'
Innui   ۸'
Ekkapong Suratsawang   ۱۰'، ۱۱'
Janta   ۱۴'
Khumthinkaew   ۳۲'

اندونزی  ۱ – ۲۰  ایران
  کاظم محمدی   ۴'، ۲۱'، ۲۵'
مجید لطیفی   ۱۱'
وحید شمسایی   ۱۷'، ۱۸'، ۲۳'، ۲۵'، ۳۲'، ۳۳'، ۴۰'
محسن زارعی   ۱۷'، ۱۹'، ۲۴'، ۳۶'
محمد هاشم زاده   ۲۰'
مجید رئیسی   ۲۶'، ۲۹'
مجید تیکدری‌نژاد   ۲۷'
مسعود دانشور   ۴۰'

ایران  ۶ – ۳  تایلند
Janta   ۱'
Innui   ۱۸'، ۴۰'
Khumthinkaew   ۳۳'

ترکمنستان  ۱۰ – ۳  اندونزی
Resulov   ۱۴'
Gevorkyan   ۷'، ۱۶'، ۱۹'، ۳۰'
Sidorov   ۱۰'، ۲۱'
Abdullayev   ۲۴'، ۳۲'
Orazov   ۳۸'
Issa   ۲۳'
Safarudin   ۳۹'، ۳۹'

دور پایانی ویرایش

  نیمه‌نهایی‌ نهایی
May 26 – تاشکند
   ازبکستان  4  
   قرقیزستان  2  
 
May 27 – تاشکند
       ازبکستان  1
     ژاپن  5
مقام سومی
May 26 – تاشکند May 27 – تاشکند
   ژاپن  5    قرقیزستان  3
   ایران  1      ایران  5

نیمه نهایی ویرایش

ازبکستان  4 – 2  قرقیزستان
Tajibaev   ۵'، ۲۲'
Mamedov   ۲۷'
Buriev   ۳۴'
Duvanaev   ۳'
Sundeev   ۳۱'

ژاپن  5 – 1  ایران
Takahashi   ۱۶'
Kogure   ۳۰'
Ono   ۳۵'، ۳۹'، ۴۰'
وحید شمسایی   ۲۴'

رده بندی- مقام سوم ویرایش

بازی نهایی ویرایش

ازبکستان  1 – 5  ژاپن
Mamedov   ۳۶' Kogure   ۲۲'، ۳۶'
Suzumura   ۳۱'
Higa   ۳۲'
Ono   ۳۵'

قهرمان ویرایش

قهرمان فوتسال جام ملت های آسیا ۲۰۰۶
 
تیم ملی فوتسال ژاپن
اولین قهرمانی

منابع ویرایش