والیبال قهرمانی آمریکای جنوبی

قهرمانی والیبال آمریکا جنوبی (به انگلیسی: South American Volleyball Championship) بالاترین سطح رقابت ملی والیبال در آمریکای جنوبی است که توسط کنفدراسیون والیبال آمریکای جنوبی در هر دو سال در رده مردان و زنان برگزار می‌شود.

والیبال قهرمانی آمریکای جنوبی
ورزشوالیبال
بنیان‌گذاری۱۹۵۱
شمار تیم‌ها۸ (نهایی)
قاره(ها)آمریکای جنوبی
بیشترین قهرمانیبرزیل (۲۹ قهرمانی)
وبگاه رسمی

مسابقات مردان

ویرایش
مسابقات قهرمانی والیبال مردان آمریکای جنوبی
سال میزبان طلا نقره برنز چهارم
۱۹۵۱  
ریودو ژانیرو،
برزیل
 
برزیل
 
اروگوئه
 
پرو
 
آرژانتین
۱۹۵۶  
مونته‌ویدئو،
اروگوئه
 
برزیل
 
اروگوئه
 
پاراگوئه
 
پرو
۱۹۵۸  
پورتو الگره،
برزیل
 
برزیل
 
پاراگوئه
 
اروگوئه
 
آرژانتین
۱۹۶۱  
لیما،
پرو
 
برزیل
 
آرژانتین
 
پرو
 
کلمبیا
۱۹۶۲  
سانتیاگو،
شیلی
 
برزیل
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
 
پاراگوئه
۱۹۶۴  
بوئنوس آیرس،
آرژانتین
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
 
اروگوئه
 
پاراگوئه
۱۹۶۷  
سانتوس،
برزیل
 
برزیل
 
ونزوئلا
 
شیلی
 
اروگوئه
۱۹۶۹  
کاراکاس،
ونزوئلا
 
برزیل
 
ونزوئلا
 
اروگوئه
 
شیلی
۱۹۷۱  
مونته‌ویدئو،
اروگوئه
 
برزیل
 
اروگوئه
 
آرژانتین
 
شیلی
۱۹۷۳  
بوکارامانگا،
کلمبیا
 
برزیل
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
 
شیلی
۱۹۷۵  
آسونسیون،
پاراگوئه
 
برزیل
 
ونزوئلا
 
آرژانتین
 
اروگوئه
۱۹۷۷  
لیما،
پرو
 
برزیل
 
ونزوئلا
 
آرژانتین
 
پرو
۱۹۷۹  
روزاریو،
آرژانتین
 
برزیل
 
ونزوئلا
 
پاراگوئه
 
شیلی
۱۹۸۱  
سانتیاگو،
شیلی
 
برزیل
 
آرژانتین
 
شیلی
 
ونزوئلا
۱۹۸۳  
سائوپائولو،
برزیل
 
برزیل
 
آرژانتین
 
شیلی
 
ونزوئلا
۱۹۸۵  
کاراکاس،
ونزوئلا
 
برزیل
 
ونزوئلا
 
آرژانتین
 
اروگوئه
۱۹۸۷  
مونته‌ویدئو،
اروگوئه
 
برزیل
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
 
پاراگوئه
۱۹۸۹  
کوریتیبا،
برزیل
 
برزیل
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
 
پرو
۱۹۹۱  
سائوپائولو،
برزیل
 
برزیل
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
 
پرو
۱۹۹۳  
کوردوبا،
آرژانتین
 
برزیل
 
آرژانتین
 
شیلی
 
ونزوئلا
۱۹۹۵  
پورتو الگره،
برزیل
 
برزیل
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
 
شیلی
۱۹۹۷  
کاراکاس،
ونزوئلا
 
برزیل
 
ونزوئلا
 
آرژانتین
 
پرو
۱۹۹۹  
کوردوبا، آرژانتین،
آرژانتین
 
برزیل
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
 
اروگوئه
۲۰۰۱  
کالی،
کلمبیا
 
برزیل
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
 
کلمبیا
۲۰۰۳  
ریودو ژانیرو،
برزیل
 
برزیل
 
ونزوئلا
 
آرژانتین
 
شیلی
۲۰۰۵  
لاگس،
برزیل
 
برزیل
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
 
کلمبیا
۲۰۰۷  
سانتیاگو،
شیلی
 
برزیل
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
 
شیلی
۲۰۰۹  
بوگوتا،
کلمبیا
 
برزیل
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
 
شیلی
۲۰۱۱  
کویابا،
برزیل
 
برزیل
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
 
کلمبیا
۲۰۱۳  
کابو فریو،
برزیل
 
برزیل
 
آرژانتین
 
کلمبیا
 
شیلی

جدول مدال‌ها

ویرایش
 رتبه  کشور طلا نقره برنز مجموع
۱   برزیل ۲۹ ۰ ۰ ۲۹
۲   آرژانتین ۱ ۱۷ ۶ ۲۴
۳   ونزوئلا ۰ ۹ ۱۲ ۲۱
۴   اروگوئه ۰ ۳ ۳ ۶
۵   پاراگوئه ۰ ۱ ۲ ۳
۶   شیلی ۰ ۰ ۴ ۴
۷   پرو ۰ ۰ ۲ ۲
۸   کلمبیا ۰ ۰ ۱ ۱
مجموع ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۹۰

مسابقات زنان

ویرایش
مسابقات قهرمانی والیبال زنان آمریکای جنوبی
سال میزبان طلا نقره برنز چهارم
۱۹۵۱  
ریودو ژانیرو،
برزیل
 
برزیل
 
اروگوئه
 
پرو
 
آرژانتین
۱۹۵۶  
مونته‌ویدئو،
اروگوئه
 
برزیل
 
اروگوئه
 
پرو
 
پاراگوئه
۱۹۵۸  
پورتو الگره،
برزیل
 
برزیل
 
پرو
 
اروگوئه
 
پاراگوئه
۱۹۶۱  
لیما،
پرو
 
برزیل
 
پرو
 
آرژانتین
 
شیلی
۱۹۶۲  
سانتیاگو،
شیلی
 
برزیل
 
پرو
 
آرژانتین
 
شیلی
۱۹۶۴  
بوئنوس آیرس،
آرژانتین
 
پرو
 
پاراگوئه
 
آرژانتین
 
اروگوئه
۱۹۶۷  
سانتوس،
برزیل
 
پرو
 
برزیل
 
پاراگوئه
 
اروگوئه
۱۹۶۹  
کاراکاس،
ونزوئلا
 
برزیل
 
پرو
 
اروگوئه
 
ونزوئلا
۱۹۷۱  
مونته‌ویدئو،
اروگوئه
 
پرو
 
برزیل
 
اروگوئه
 
پاراگوئه
۱۹۷۳  
بوکارامانگا،
کلمبیا
 
پرو
 
برزیل
 
اروگوئه
 
شیلی
۱۹۷۵  
آسونسیون،
پاراگوئه
 
پرو
 
برزیل
 
آرژانتین
 
اروگوئه
۱۹۷۷  
لیما،
پرو
 
پرو
 
برزیل
 
آرژانتین
 
شیلی
۱۹۷۹  
روزاریو، سانتا فه،
آرژانتین
 
پرو
 
برزیل
 
آرژانتین
 
شیلی
۱۹۸۱  
سانتو آندره،
برزیل
 
برزیل
 
پرو
 
آرژانتین
 
پاراگوئه
۱۹۸۳  
سائوپائولو،
برزیل
 
پرو
 
برزیل
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
۱۹۸۵  
کاراکاس،
ونزوئلا
 
پرو
 
برزیل
 
ونزوئلا
 
کلمبیا
۱۹۸۷  
مونته‌ویدئو،
اروگوئه
 
پرو
 
برزیل
 
ونزوئلا
 
آرژانتین
۱۹۸۹  
کوریتیبا،
برزیل
 
پرو
 
برزیل
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
۱۹۹۱  
سائوپائولو،
برزیل
 
برزیل
 
پرو
 
کلمبیا
 
آرژانتین
۱۹۹۳  
کوسکو،
پرو
 
پرو
 
برزیل
 
ونزوئلا
 
کلمبیا
۱۹۹۵  
پورتو الگره،
برزیل
 
برزیل
 
پرو
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
۱۹۹۷  
لیما،
پرو
 
برزیل
 
پرو
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
۱۹۹۹  
والنسیا،
ونزوئلا
 
برزیل
 
آرژانتین
 
پرو
 
ونزوئلا
۲۰۰۱  
مورون،
آرژانتین
 
برزیل
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
 
اروگوئه
۲۰۰۳  
بوگوتا،
کلمبیا
 
برزیل
 
آرژانتین
 
پرو
 
کلمبیا
۲۰۰۵  
لاپاز،
بولیوی
 
برزیل
 
پرو
 
آرژانتین
 
ونزوئلا
۲۰۰۷  
سانتیاگو،
شیلی
 
برزیل
 
پرو
 
ونزوئلا
 
اروگوئه
۲۰۰۹  
پورتو الگره،
برزیل
 
برزیل
 
آرژانتین
 
پرو
 
کلمبیا
۲۰۱۱  
کایائو،
پرو
 
برزیل
 
آرژانتین
 
پرو
 
کلمبیا
۲۰۱۳  
Ica،
پرو[۱]
 
برزیل
 
آرژانتین
 
پرو
 
کلمبیا

جدول مدال‌ها

ویرایش
 رتبه  کشور طلا نقره برنز مجموع
۱   برزیل ۱۸ ۱۱ ۰ ۲۹
۲   پرو ۱۲ ۱۰ ۷ ۲۹
۳   آرژانتین ۰ ۶ ۱۲ ۱۸
۴   اروگوئه ۰ ۲ ۴ ۶
۵   پاراگوئه ۰ ۱ ۱ ۲
۶   ونزوئلا ۰ ۰ ۵ ۵
۷   کلمبیا ۰ ۰ ۱ ۱
مجموع ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۹۰

منابع

ویرایش
  1. "El Sudamericano se jugará en Ica (Ica will host the South American Championship)" (به اسپانیایی). voleibol.pe. Archived from the original on 7 April 2014. Retrieved 1 April 2014.