مسابقات قهرمانی والیبال مردان اروپا ۲۰۰۷


والیبال قهرمانی مردان اروپا ۲۰۰۷ بیست و پنجمین دوره از این سری مسابقات بود که از ۶ تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۷ با حضور ۱۶ تیم در روسیه برگزار شد و سرانجام اسپانیا به قهرمانی این مسابقات دست یافت.

والیبال قهرمانی اروپا ۲۰۰۷
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان روسیه
تاریخ۶ – ۱۶ سپتامبر
تیم‌ها۱۶
مکان(ها)۲ (در ۲ شهر میزبان)
قهرمان اسپانیا (یکمین عنوان)
جوایز تورنمنت
MVPروسیه سیمیون پلتافسکی
وبگاه رسمی
tournament website

تیم‌ها

ویرایش

گروه A – سنت پترزبورگ

گروه B – مسکو

گروه C – سنت پترزبورگ

گروه D – مسکو

دور نخست

ویرایش

گروه A

ویرایش
رتبه تیم امتیازات بازی برده بازی باخته ست‌های برده ست‌های باخته معدل امتیازات برده امتیازات باخته معدل
۱   صربستان ۵ ۲ ۱ ۷ ۴ ۱٫۷۵۰ ۲۵۷ ۲۵۳ ۱٫۰۱۶
۲   آلمان ۵ ۲ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۲۳۰ ۲۱۰ ۱٫۰۹۵
۳   هلند ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۲۴۰ ۲۳۹ ۱٫۰۰۴
۴   یونان ۴ ۱ ۲ ۴ ۸ ۰٫۵۰۰ ۲۵۱ ۲۷۶ ۰٫۹۰۹
۶ سپتامبر ۲۰۰۷
17:30   هلند   صربستان ۰ – ۳ (۲۳–۲۵، ۲۱–۲۵، ۱۸–۲۵)
۷ سپتامبر ۲۰۰۷
15:00   یونان   هلند ۳ – ۲ (۲۵–۲۰، ۲۲–۲۵، ۱۹–۲۵، ۲۵–۱۹، ۱۵–۱۳)
20:00   صربستان   آلمان ۱ – ۳ (۲۵–۲۲، ۲۱–۲۵، ۲۰–۲۵، ۱۷–۲۵)
۸ سپتامبر ۲۰۰۷
17:30   آلمان   یونان ۳ – ۰ (۲۵–۱۷، ۲۵–۱۹، ۲۵–۱۵)
۹ سپتامبر ۲۰۰۷
15:00   آلمان   هلند ۰ – ۳ (۱۵–۲۵، ۲۴–۲۶، ۱۹–۲۵)
20:00   صربستان   یونان ۳ – ۱ (۲۵–۲۳، ۲۵–۲۳، ۲۴–۲۶، ۲۵–۲۲)

گروه B

ویرایش
رتبه تیم امتیازات بازی برده بازی باخته ست‌های برده ست‌های باخته معدل امتیازات برده امتیازات باخته معدل
۱   روسیه ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۲۲۵ ۱۷۳ ۱٫۳۰۱
۲   بلژیک ۵ ۲ ۱ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۲۷۵ ۲۷۴ ۱٫۰۰۴
۳   لهستان ۴ ۱ ۲ ۴ ۷ ۰٫۵۷۱ ۲۳۹ ۲۴۸ ۰٫۹۶۴
۴   ترکیه ۳ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۲۴۳ ۲۸۷ ۰٫۸۴۷
۶ سپتامبر ۲۰۰۷
17:30   بلژیک   روسیه ۰ – ۳ (۱۷–۲۵، ۲۰–۲۵، ۲۲–۲۵)
۷ سپتامبر ۲۰۰۷
15:00   لهستان   بلژیک ۱ – ۳ (۲۲–۲۵، ۲۵–۲۳، ۱۴–۲۵، ۲۴–۲۶)
20:00   روسیه   ترکیه ۳ – ۰ (۲۵–۲۰، ۲۵–۱۷، ۲۵–۱۸)
۸ سپتامبر ۲۰۰۷
17:30   ترکیه   لهستان ۱ – ۳ (۲۵–۲۰، ۱۸–۲۵، ۲۰–۲۵، ۱۱–۲۵)
۹ سپتامبر ۲۰۰۷
15:00   ترکیه   بلژیک ۲ – ۳ (۲۷–۲۵، ۲۵–۲۱، ۲۹–۳۱، ۲۳–۲۵، ۱۰–۱۵)
20:00   روسیه   لهستان ۳ – ۰ (۲۵–۲۲، ۲۵–۲۳، ۲۵–۱۴)

گروه C

ویرایش
رتبه تیم امتیازات بازی برده بازی باخته ست‌های برده ست‌های باخته معدل امتیازات برده امتیازات باخته معدل
۱   اسپانیا ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۲۴۱ ۲۰۲ ۱٫۱۹۳
۲   فرانسه ۵ ۲ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۲۴۱ ۲۱۰ ۱٫۱۴۸
۳   اسلواکی ۴ ۱ ۲ ۴ ۷ ۰٫۵۷۱ ۲۴۵ ۲۷۷ ۰٫۸۸۴
۴   اسلوونی ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۲۳۵ ۲۷۳ ۰٫۸۶۱
۶ سپتامبر ۲۰۰۷
15:00   اسلوونی   اسپانیا ۱ – ۳ (۲۵–۱۶، ۲۰–۲۵، ۲۱–۲۵، ۱۸–۲۵)
20:00   اسلواکی   فرانسه ۱ – ۳ (۲۳–۲۵، ۲۳–۲۵، ۲۶–۲۴، ۱۵–۲۵)
۷ سپتامبر ۲۰۰۷
17:30   اسلواکی   اسلوونی ۳ – ۱ (۲۱–۲۵، ۲۵–۲۱، ۳۴–۳۲، ۲۷–۲۵)
۸ سپتامبر ۲۰۰۷
15:00   اسپانیا   اسلواکی ۳ – ۰ (۲۵–۱۵، ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۰)
20:00   فرانسه   اسلوونی ۳ – ۰ (۲۵–۱۷، ۲۵–۱۸، ۲۵–۱۳)
۹ سپتامبر ۲۰۰۷
17:30   اسپانیا   فرانسه ۳ – ۰ (۲۵–۲۲، ۲۵–۲۳، ۲۵–۲۲)

گروه D

ویرایش
رتبه تیم امتیازات بازی برده بازی باخته ست‌های برده ست‌های باخته معدل امتیازات برده امتیازات باخته معدل
۱   فنلاند ۵ ۲ ۱ ۸ ۴ ۲٫۰۰۰ ۲۸۴ ۲۶۹ ۱٫۰۵۶
۲   بلغارستان ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۲۵۸ ۲۳۰ ۱٫۱۲۲
۳   ایتالیا ۵ ۲ ۱ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۲۶۶ ۲۶۷ ۰٫۹۹۶
۴   کرواسی ۳ ۰ ۳ ۴ ۹ ۰٫۴۴۴ ۲۷۳ ۳۱۵ ۰٫۸۶۷
۶ سپتامبر ۲۰۰۷
15:00   کرواسی   بلغارستان ۲ – ۳ (۲۶–۲۴، ۲۵–۲۳، ۱۲–۲۵، ۲۰–۲۵، ۱۰–۱۵)
20:00   فنلاند   ایتالیا ۲ – ۳ (۲۱–۲۵ ۱۸–۲۵، ۲۵–۲۱، ۲۵–۲۲، ۱۳–۱۵)
۷ سپتامبر ۲۰۰۷
17:30   کرواسی   فنلاند ۱ – ۳ (۲۲–۲۵، ۲۶–۲۸، ۲۸–۲۶، ۱۴–۲۵)
۸ سپتامبر ۲۰۰۷
15:00   بلغارستان   فنلاند ۰ – ۳ (۲۲–۲۵، ۲۶–۲۸، ۲۳–۲۵)
20:00   ایتالیا   کرواسی ۳ – ۱ (۲۶–۲۴، ۲۳–۲۵، ۲۵–۲۳، ۲۵–۱۸)
۹ سپتامبر ۲۰۰۷
17:30   ایتالیا   بلغارستان ۰ – ۳ (۲۰–۲۵، ۱۸–۲۵، ۲۱–۲۵)

دور دوم

ویرایش

گروه E

ویرایش
رتبه تیم امتیازات بازی برده بازی باخته ست برده ست باخته میانگین پوئن برده پوئن باخته میانگین
۱   اسپانیا ۱۰ ۵ ۰ ۱۵ ۴ ۳٫۷۵۰ ۴۴۹ ۴۰۶ ۱٫۱۰۶
۲   صربستان ۸ ۳ ۲ ۱۲ ۸ ۱٫۵۰۰ ۴۵۷ ۴۵۳ ۱٫۰۰۹
۳   آلمان ۸ ۳ ۲ ۱۰ ۷ ۱٫۴۲۹ ۳۹۷ ۳۶۲ ۱٫۰۹۷
۴   هلند ۸ ۳ ۲ ۱۰ ۹ ۱٫۱۱۱ ۴۳۸ ۴۱۲ ۱٫۰۶۳
۵   فرانسه ۶ ۱ ۴ ۷ ۱۳ ۰٫۵۳۸ ۴۳۷ ۴۶۳ ۰٫۹۴۴
۶   اسلواکی ۵ ۰ ۵ ۲ ۱۵ ۰٫۱۳۳ ۳۴۴ ۴۲۶ ۰٫۸۰۸
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۷
15:00   هلند   اسپانیا ۱ – ۳ (۲۳–۲۵، ۲۵–۲۰، ۲۲–۲۵، ۲۲–۲۵)
17:30   صربستان   فرانسه ۳ – ۲ (۲۵–۲۳، ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۳، ۳۳–۳۵، ۱۵–۱۲)
20:00   آلمان   اسلواکی ۳ – ۰ (۲۵–۲۳، ۲۵–۱۵، ۲۵–۱۶)
۱۲ سپتامبر ۲۰۰۷
15:00   هلند   فرانسه ۳ – ۲ (۲۵–۱۱، ۲۵–۲۳، ۲۱–۲۵، ۲۰–۲۵، ۱۵–۱۲)
17:30   آلمان   اسپانیا ۱ – ۳ (۱۹–۲۵، ۲۵–۱۵، ۲۴–۲۶، ۲۴–۲۶)
20:00   صربستان   اسلواکی ۳ – ۰ (۲۵–۱۸، ۲۵–۲۳، ۲۵–۲۳)
۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷
15:00   آلمان   فرانسه ۳ – ۰ (۲۵–۱۴، ۲۵–۲۲، ۲۵–۲۱)
17:30   صربستان   اسپانیا ۲ – ۳ (۲۴–۲۶، ۱۹–۲۵، ۲۶–۲۴، ۲۵–۲۲، ۱۰–۱۵)
20:00   هلند   اسلواکی ۳ – ۱ (۳۰–۲۸، ۲۲–۲۵، ۲۵–۱۸، ۲۵–۱۷)

گروه F

ویرایش
رتبه تیم امتیازات بازی برده بازی باخته ست برده ست باخته میانگین پوئن برده پوئن باخته میانگین
۱   روسیه ۱۰ ۵ ۰ ۱۵ ۴ ۳٫۷۵۰ ۴۴۱ ۳۷۵ ۱٫۱۷۶
۲   فنلاند ۸ ۳ ۲ ۱۳ ۷ ۱٫۸۵۷ ۴۵۵ ۴۴۵ ۱٫۰۲۲
۳   ایتالیا ۸ ۳ ۲ ۱۱ ۱۰ ۱٫۱۰۰ ۴۴۹ ۴۵۵ ۰٫۹۸۷
۴   بلغارستان ۸ ۳ ۲ ۹ ۹ ۱٫۰۰۰ ۴۰۷ ۴۰۷ ۱٫۰۰۰
۵   بلژیک ۶ ۱ ۴ ۵ ۱۳ ۰٫۳۸۵ ۳۹۸ ۴۲۸ ۰٫۹۳۰
۶   لهستان ۵ ۰ ۵ ۵ ۱۵ ۰٫۳۳۳ ۴۲۷ ۴۶۷ ۰٫۹۱۴
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۷
15:00   لهستان   فنلاند ۰ – ۳ (۲۰–۲۵، ۲۷–۲۹، ۲۱–۲۵)
17:30   بلژیک   ایتالیا ۰ – ۳ (۲۲–۲۵، ۲۱–۲۵، ۲۳–۲۵)
20:00   روسیه   بلغارستان ۳ – ۰ (۲۵–۲۲، ۲۵–۱۸، ۲۵–۲۱)
۱۲ سپتامبر ۲۰۰۷
15:00   بلژیک   فنلاند ۱ – ۳ (۲۵–۲۱، ۱۷–۲۵، ۲۳–۲۵، ۲۱–۲۵)
17:30   لهستان   بلغارستان ۲ – ۳ (۲۰–۲۵، ۲۵–۱۶، ۲۴–۲۶، ۲۵–۲۱، ۱۳–۱۵)
20:00   روسیه   ایتالیا ۳ – ۲ (۲۵–۲۱، ۲۵–۱۵، ۲۰–۲۵، ۱۹–۲۵، ۱۵–۱۰)
۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷
15:00   بلژیک   بلغارستان ۱ – ۳ (۲۵–۲۲، ۲۳–۲۵، ۲۳–۲۵، ۱۷–۲۵)
17:30   لهستان   ایتالیا ۲ – ۳ (۲۳–۲۵، ۲۳–۲۵، ۲۸–۲۶، ۲۵–۲۰، ۹–۱۵)
20:00   روسیه   فنلاند ۳ – ۲ (۲۲–۲۵، ۲۸–۲۶، ۲۲–۲۵، ۲۵–۱۶، ۱۵–۸)

نیمه نهایی و نهایی

ویرایش
  نیمه‌نهایی نهایی
۲۰۰۷–۰۹–۱۵ - مسکو
   اسپانیا  ۳  
   فنلاند  ۲  
 
۲۰۰۷–۰۹–۱۶ - مسکو
       اسپانیا  ۳
     روسیه  ۲
رده‌بندی
۲۰۰۷–۰۹–۱۵ - مسکو ۲۰۰۷–۰۹–۱۶ - مسکو
   روسیه  ۳    فنلاند  ۱
   صربستان  ۰      صربستان  ۳

نیمه نهایی

ویرایش
۱۵ سپتامبر ۲۰۰۷ ورزشگاه ورزشی المپیک، مسکو
17:30   اسپانیا   فنلاند ۳ – ۲ (۲۵–۲۳، ۱۹–۲۵، ۲۲–۲۵، ۲۶–۲۴، ۱۵–۱۰)
20:00   روسیه   صربستان ۳ – ۰ (۲۷–۲۵، ۲۵–۲۲، ۲۵–۱۵)

نهایی

ویرایش
۱۶ سپتامبر ۲۰۰۷ ورزشگاه ورزشی المپیک، مسکو
15:30   فنلاند   صربستان ۱ – ۳ (۱۸–۲۵، ۲۵–۲۳، ۲۱–۲۵، ۱۶–۲۵)
18:00   اسپانیا   روسیه ۳ – ۲ (۲۵–۱۸، ۲۰–۲۵، ۲۴–۲۶، ۳۰–۲۸، ۱۶–۱۴)

رده‌بندی نهایی

ویرایش

جوایز

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش