والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۱۳

والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۱۳، ۱۷امین دوره قهرمانی آسیا بود که از ۲۸ سپتامبر تا ۶ اکتبر ۲۰۱۳ در شهر دبی، امارات متحده عربی برگزار شد. ۲۴ تیم در این مسابقات حضور داشتند که سه تیم از بین آن‌ها انصراف دادند. ایران در دیدار پایانی با غلبه بر کره جنوبی قهرمان شد.

قهرمانی آسیا مردان ۲۰۱۳
Asia 2013 lg.png
کشور میزبان  امارات متحده عربی
تاریخ‌ برگزاری ۲۸ سپتامبر تا ۶ اکتبر
تعداد تیم‌ها ۲۴
تعداد ورزشگاه‌ها ۱ (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان‌  ایران (دومین عنوان)
MVP ایران سعید معروف
وبگاه رسمی وبسایت رسمی
پیشین پسین

گروه‌بندیویرایش

تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقات بر اساس رتبهٔ فعلی‌شان در رده‌بندی جهانی اف‌آی‌وی‌بی به هشت دسته، تقسیم شدند.

گلدان A گلدان B گلدان C گلدان D

  امارات متحده عربی (میزبان)
  اردن *
  اندونزی *

  استرالیا (۱۱)
  بحرین
  میانمار

  ایران (۱۴)
  کویت
  قزاقستان

  چین (۱۶)
  عربستان سعودی
  تایوان

گلدان E گلدان F گلدان G گلدان H

  ژاپن (۱۹)
  عمان
  سری‌لانکا

  کره جنوبی (۲۴)
  عراق
  افغانستان

  هند (۳۰)
  قطر
  ازبکستان *

  پاکستان (۴۱) *
  لبنان
  تایلند

* اردن، اندونزی و پاکستان از رقابت‌ها انصراف دادند و ازبکستان اضافه شد و در گلدان A قرار گرفت.

دور مقدماتیویرایش

گروه (A)ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   امارات متحده عربی ۳ ۱ ۰ ۳ ۱ ۳٫۰۰۰ ۱۰۰ ۹۱ ۱٫۰۹۹
۲   ازبکستان ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۰٫۳۳۳ ۹۱ ۱۰۰ ۰٫۹۱۰
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲۸ سپتامبر ۱۹:۳۰ امارات متحده عربی   ۳–۱   ازبکستان ۲۵–۲۱ ۲۸–۲۶ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۹     گزارش

گروه (B)ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   استرالیا ۶ ۲ ۰ ۶ ۱ ۶٫۰۰۰ ۱۸۰ ۱۵۳ ۱٫۱۷۶
۳   بحرین ۳ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱٫۰۰۰ ۱۸۵ ۱۹۳ ۰٫۹۵۹
۲   میانمار ۰ ۰ ۲ ۱ ۶ ۰٫۱۶۷ ۱۵۳ ۱۷۲ ۰٫۸۹۰
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲۸ سپتامبر ۱۶:۰۰ بحرین   ۳–۱   میانمار ۲۵–۲۱ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۲   ۹۷–۸۸ گزارش
۲۹ سپتامبر ۱۶:۰۰ استرالیا   ۳–۱   بحرین ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۶ ۲۸–۳۰ ۲۷–۲۵   ۱۰۵–۸۸ گزارش
۳۰ سپتامبر ۱۸:۳۰ میانمار   ۰–۳   استرالیا ۲۲–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۰–۲۵     ۶۵–۷۵ گزارش

گروه (C)ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایران ۶ ۲ ۰ ۶ ۰ بیشینه ۱۵۰ ۱۰۲ ۱٫۴۷۱
۲   قزاقستان ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱٫۰۰۰ ۱۳۵ ۱۳۰ ۱٫۰۳۸
۳   کویت ۰ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۹۷ ۱۵۰ ۰٫۶۴۷
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲۸ سپتامبر ۱۴:۰۰ ایران   ۳–۰   قزاقستان ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۲     ۷۵–۶۰ گزارش
۲۹ سپتامبر ۱۴:۰۰ کویت   ۰–۳   ایران ۱۳–۲۵ ۱۲–۲۵ ۱۷–۲۵     ۴۲–۷۵ گزارش
۳۰ سپتامبر ۱۲:۰۰ قزاقستان   ۳–۰   کویت ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۵ ۲۵–۱۷     ۷۵–۵۵ گزارش

گروه (D)ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۶ ۲ ۰ ۶ ۰ بیشینه ۱۵۸ ۱۳۶ ۱٫۱۶۲
۲   تایوان ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱٫۰۰۰ ۱۴۵ ۱۴۳ ۱٫۰۱۴
۳   عربستان سعودی ۰ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۱۲۹ ۱۵۳ ۰٫۸۴۳
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲۸ سپتامبر ۱۶:۰۰ عربستان سعودی   ۰–۳   تایوان ۲۰–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۲–۲۵     ۶۳–۷۵ گزارش
۲۹ سپتامبر ۱۸:۳۰ چین   ۳–۰   عربستان سعودی ۲۸–۲۶ ۲۵–۱۸ ۲۵-۲۲     ۷۸-۶۶ گزارش
۳۰ سپتامبر ۱۶:۰۰ تایوان   ۰–۳   چین ۲۴–۲۶ ۱۹-۲۵ ۲۷-۲۹     ۷۰-۸۰ گزارش

گروه (E)ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۶ ۲ ۰ ۶ ۰ بیشینه ۱۵۰ ۹۵ ۱٫۵۷۹
۲   سری‌لانکا ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱٫۰۰۰ ۱۲۷ ۱۳۰ ۰٫۹۷۷
۳   عمان ۰ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۹۸ ۱۵۰ ۰٫۶۵۳
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲۸ سپتامبر ۱۴:۰۰ عمان   ۰–۳   سری‌لانکا ۲۱–۲۵ ۱۵–۲۵ ۱۹–۲۵     ۵۵–۷۵ گزارش
۲۹ سپتامبر ۱۴:۰۰ ژاپن   ۳–۰   عمان ۲۵–۱۲ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۴     ۷۵–۴۳ گزارش
۳۰ سپتامبر ۱۶:۰۰ سری‌لانکا   ۰–۳   ژاپن ۱۶–۲۵ ۲۳–۲۵ ۱۳–۲۵     ۵۲–۷۵ گزارش

گروه (F)ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کره جنوبی ۶ ۲ ۰ ۶ ۰ بیشینه ۱۵۰ ۱۰۲ ۱٫۴۷۱
۲   عراق ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱٫۰۰۰ ۱۳۱ ۱۲۴ ۱٫۰۵۶
۳   افغانستان ۰ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۹۵ ۱۵۰ ۰٫۶۳۳
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲۸ سپتامبر ۱۹:۳۰ عراق   ۳–۰   افغانستان ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۵ ۲۵–۱۷     ۷۵–۴۹ گزارش
۲۹ سپتامبر ۱۶:۰۰ کره جنوبی   ۳–۰   عراق ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۹     ۷۵–۵۶ گزارش
۳۰ سپتامبر ۱۸:۳۰ افغانستان   ۰–۳   کره جنوبی ۱۳–۲۵ ۱۹–۲۵ ۱۴–۲۵     ۴۶–۷۵ گزارش

گروه (G)ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   قطر ۲ ۱ ۰ ۳ ۲ ۱٫۵۰۰ ۱۰۵ ۱۰۷ ۰٫۹۸۱
۲   هند ۱ ۰ ۱ ۲ ۳ ۰٫۶۶۷ ۱۰۷ ۱۰۵ ۱٫۰۱۹
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲۹ سپتامبر ۱۲:۰۰ قطر   ۳–۲   هند ۱۷–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۵–۱۳ ۱۰۵–۱۰۷ گزارش

گروه (H)ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   تایلند ۳ ۱ ۰ ۳ ۱ ۳٫۰۰۰ ۱۰۲ ۹۵ ۱٫۰۷۴
۲   لبنان ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۰٫۳۳۳ ۹۵ ۱۰۲ ۰٫۹۳۱
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۳۰ سپتامبر ۱۸:۳۰ لبنان   ۱–۳   تایلند ۲۵–۲۲ ۱۹–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۸–۳۰   ۹۵–۱۰۲ گزارش

رده بندی تیم های ۱۷ ام تا ۲۱ امویرایش

مکان ۱۷ ام تا ۲۱ ام مکان ۱۷ ام تا ۲۰ ام مکان ۱۷ ام
                   
۱ اکتبر – دبی        
 انصراف  
۴ اکتبر – دبی
   افغانستان    
   افغانستان  ۰
۱ اکتبر– دبی
     میانمار  ۳  
   میانمار  
۵ اکتبر – دبی
 انصراف    
   میانمار  ۰
۲ اکتبر – دبی
     کویت  ۳
   کویت  
۴ اکتبر – دبی
 انصراف    
   کویت  ۳ مکان سوم
۲ اکتبر – دبی
     عمان  ۲  
   عربستان سعودی  ۱    افغانستان  ۱
   عمان  ۳      عمان  ۳
۵ اکتبر – دبی

یک‌چهارم نهاییویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲ اکتبر ۱۰:۰۰ عربستان سعودی   ۱–۳   عمان ۲۲−۲۵ ۲۵−۱۳ ۱۸−۲۵ ۱۹−۲۵   ۸۴−۸۸ گزارش

نیمه نهاییویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۴ اکتبر ۱۰:۰۰ افغانستان   ۰–۳   میانمار ۱۶–۲۵ ۱۶–۲۵ ۲۳–۲۵     ۵۵–۷۵ گزارش
۴ اکتبر ۱۰:۰۰ کویت   ۳–۲   عمان ۲۵−۱۹ ۲۵−۲۳ ۲۴−۲۶ ۲۱−۲۵ ۱۵−۱۰ ۱۱۰−۱۰۳ گزارش

مکان ۱۹ امویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۵ اکتبر ۱۰:۰۰ افغانستان   ۱–۳   عمان ۲۵–۱۸ ۲۳–۲۵ ۱۷–۲۵ ۱۷–۲۵   ۸۲–۹۳  

مکان ۱۷ امویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۵ اکتبر ۱۰:۰۰ میانمار   ۰–۳   کویت ۲۳–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۰–۲۵     ۶۶–۷۵  

دور رده بندیویرایش

  • نتایج و امتیازات به دست آمده در مرحله مقدماتی بین تیم‌های هم گروه حفظ خواهد شد

گروه (I)ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   تایلند ۹ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۲۵۲ ۲۱۱ ۱٫۱۹۴
۲   لبنان ۶ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲٫۳۳۳ ۲۴۸ ۲۱۰ ۱٫۱۸۱
۳   امارات متحده عربی ۳ ۱ ۲ ۳ ۷ ۰٫۴۲۹ ۲۱۸ ۲۴۴ ۰٫۸۹۳
۴   ازبکستان ۰ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۱۹۷ ۲۵۰ ۰٫۷۸۸
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱ اکتبر ۱۲:۰۰ تایلند   ۳–۰   ازبکستان ۲۵–۱۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۱     ۷۵–۵۵ گزارش
۱ اکتبر ۱۸:۳۰ امارات متحده عربی   ۰–۳   لبنان ۱۵–۲۵ ۱۶–۲۵ ۲۶–۲۸     ۵۷–۷۸ گزارش
۲ اکتبر ۱۶:۰۰ ازبکستان   ۰–۳   لبنان ۱۴–۲۵ ۱۹–۲۵ ۱۸–۲۵     ۵۱–۷۵ گزارش
۲ اکتبر ۱۸:۳۰ امارات متحده عربی   ۰–۳   تایلند ۱۹–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۰–۲۵     ۶۱–۷۵ گزارش

گروه (J)ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   استرالیا ۷ ۲ ۱ ۸ ۴ ۲٫۰۰۰ ۲۸۹ ۲۵۰ ۱٫۱۵۶
۲   هند ۶ ۲ ۱ ۸ ۶ ۱٫۳۳۳ ۳۲۱ ۳۰۹ ۱٫۰۳۹
۳   بحرین ۳ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۲۶۱ ۲۷۷ ۰٫۹۴۲
۴   قطر ۲ ۱ ۲ ۳ ۸ ۰٫۳۷۵ ۲۲۵ ۲۶۰ ۰٫۸۶۵
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱ اکتبر ۱۴:۰۰ استرالیا   ۲–۳   هند ۲۳–۲۵ ۲۴–۲۶ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۳ ۱۲–۱۵ ۱۰۹–۱۱۲ گزارش
۱ اکتبر ۱۶:۰۰ قطر   ۰–۳   بحرین ۲۲–۲۵ ۲۶–۲۸ ۲۲–۲۵     ۷۰–۷۸ گزارش
۲ اکتبر ۱۲:۰۰ بحرین   ۱–۳   هند ۲۰–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۶–۲۴ ۲۶–۲۸   ۹۵–۱۰۲ گزارش
۲ اکتبر ۱۴:۰۰ استرالیا   ۳–۰   قطر ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۳ ۲۵–۱۶     ۷۵–۵۰ گزارش

گروه (K)ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایران ۹ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۲۴۷ ۱۹۶ ۱٫۲۶۰
۲   کره جنوبی ۶ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲٫۳۳۳ ۲۳۷ ۲۲۳ ۱٫۰۶۳
۳   قزاقستان ۳ ۱ ۲ ۳ ۷ ۰٫۴۲۹ ۲۲۹ ۲۴۸ ۰٫۹۲۳
۴   عراق ۰ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۲۰۳ ۲۴۹ ۰٫۸۱۵
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱ اکتبر ۱۲:۰۰ ایران   ۳–۰   عراق ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۰     ۷۵–۵۳ گزارش
۱ اکتبر ۱۴:۰۰ کره جنوبی   ۳–۰   قزاقستان ۲۹–۲۷ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۳     ۷۹–۷۰ گزارش
۲ اکتبر ۱۲:۰۰ قزاقستان   ۳–۱   عراق ۲۵–۲۲ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۷–۲۵   ۹۹–۹۴ گزارش
۲ اکتبر ۱۴:۰۰ ایران   ۳–۱   کره جنوبی ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۶ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۳   ۹۷–۸۳ گزارش

گروه (L)ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۹ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۲۴۸ ۲۱۰ ۱٫۱۸۱
۲   ژاپن ۶ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲٫۳۳۳ ۲۴۱ ۲۰۴ ۱٫۱۸۱
۳   تایوان ۳ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۲۰۳ ۲۰۹ ۰٫۹۷۱
۴   سری‌لانکا ۰ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۱۵۶ ۲۲۵ ۰٫۶۹۳
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱ اکتبر ۱۶:۰۰ چین   ۳–۰   سری‌لانکا ۲۵–۱۴ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۸     ۷۵–۴۹ گزارش
۱ اکتبر ۱۸:۳۰ ژاپن   ۳–۰   تایوان ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۰     ۷۵–۵۸ گزارش
۲ اکتبر ۱۶:۰۰ چین   ۳–۱   ژاپن ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۲   ۹۳–۹۱ گزارش
۲ اکتبر ۱۸:۳۰ تایوان   ۳–۰   سری‌لانکا ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۹     ۷۵–۵۴ گزارش

رده بندی تیم های ۹ ام تا ۱۶ امویرایش

نهم تا شانزدهم نهم تا دوازدهم نهم
                   
۴ اکتبر – دبی        
   امارات متحده عربی  ۰
۵ اکتبر – دبی
   قطر  ۳  
   قطر  ۱
۴ اکتبر – دبی
     قزاقستان  ۳  
   قزاقستان  ۳
۵ اکتبر – دبی
   سری‌لانکا  ۰  
   قزاقستان  ۱
۴ اکتبر – دبی
     تایوان  ۳
   بحرین  ۳
۵ اکتبر – دبی
   ازبکستان  ۰  
   بحرین  ۲ مکان سوم
۴ اکتبر – دبی
     تایوان  ۳  
   تایوان  ۳    قطر  ۳
   عراق  ۰      بحرین  ۲
۶ اکتبر – دبی
  سیزدهم تا پانزدهم سیزدهم
۵ اکتبر – دبی
   امارات متحده عربی  ۳  
   سری‌لانکا  ۲  
 
۶ اکتبر – دبی
       امارات متحده عربی  ۱
     عراق  ۳
پانزدهم
۵ اکتبر – دبی ۶ اکتبر– دبی
   ازبکستان  ۲    سری‌لانکا  ۳
   عراق  ۳      ازبکستان  ۰

یک چهارم نهاییویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۴ اکتبر ۱۲:۰۰ قزاقستان   ۳–۰   سری‌لانکا ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۲     ۷۵–۶۳ گزارش
۴ اکتبر ۱۴:۰۰ بحرین   ۳–۰   ازبکستان ۲۵–۱۵ ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۳     ۷۵–۵۶ گزارش
۴ اکتبر ۱۶:۰۰ تایوان   ۳–۰   عراق ۲۵–۱۰ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۳     ۷۵–۵۲ گزارش
۴ اکتبر ۱۸:۳۰ امارات متحده عربی   ۰–۳   قطر ۲۲–۲۵ ۲۱–۲۵ ۱۴–۲۵     ۵۷–۷۵ گزارش

نیمه نهایی ۱۳ ام تا ۱۶ امویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۵ اکتبر ۱۲:۰۰ ازبکستان   ۲–۳   عراق ۲۱–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۱ ۱۰–۱۵ ۱۰۱–۱۰۳ گزارش
۵ اکتبر ۱۸:۳۰ امارات متحده عربی   ۳–۲   سری‌لانکا ۲۶–۲۴ ۱۳–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۹–۲۷ ۱۵–۱۲ ۱۰۳–۱۱۳ گزارش

نیمه نهایی ۹ام تا ۱۲ امویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۵ اکتبر ۱۴:۰۰ قطر   ۱–۳   قزاقستان ۲۵–۱۹ ۱۷–۲۵ ۲۴–۲۶ ۲۲–۲۵   ۸۸–۹۵ گزارش
۵ اکتبر ۱۶:۰۰ بحرین   ۲–۳   تایوان ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۳ ۲۳–۲۵ ۱۳–۱۵ ۱۰۶–۱۱۰ گزارش

مکان ۱۵ امویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۶ اکتبر ۰۹:۰۰ سری‌لانکا   ۳–۰   ازبکستان ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۰     ۷۵–۵۶  

مکان ۱۳ امویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۶ اکتبر ۱۵:۰۰ امارات متحده عربی   ۱–۳   عراق ۱۹–۲۵ ۲۵–۱۵ ۲۳–۲۵ ۲۲–۲۵   ۸۹–۹۰ گزارش

مکان ۱۱ امویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۶ اکتبر ۱۱:۰۰ قطر   ۳–۲   بحرین ۱۹–۲۵ ۲۵–۲۷ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۳ ۱۵–۱۲ ۱۰۹–۱۱۰  

مکان ۹ امویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۶ اکتبر ۱۳:۰۰ قزاقستان   ۱–۳   تایوان ۲۳–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۵–۱۷ ۱۶–۲۵   ۸۵–۹۲  

دور نهاییویرایش

۱.۴ نهایی نیمه نهایی دیدار نهایی
                   
اکتبر ۴ – دبی        
   تایلند  ۰
اکتبر ۵ – دبی
   ژاپن  ۳  
   ژاپن  ۰
اکتبر ۴ – دبی
     ایران  ۳  
   ایران  ۳
اکتبر ۶ – دبی
   لبنان  ۰  
   ایران  ۳
اکتبر ۴ – دبی
     کره جنوبی  ۰
   استرالیا  ۰
اکتبر ۵ – دبی
   کره جنوبی  ۳  
   کره جنوبی  ۳ مکان سوم
اکتبر ۴ – دبی
     چین  ۲  
   چین  ۳    ژاپن  ۱
   هند  ۱      چین  ۳
اکتبر ۶ – دبی
  پنجم-هشتم جایگاه پنجم
اکتبر ۵ – دبی
   تایلند  ۳  
   لبنان  ۱  
 
اکتبر ۶ – دبی
       تایلند  ۱
     استرالیا  ۳
جایگاه هفتم
اکتبر ۵ – دبی اکتبر ۶ – دبی
   استرالیا  ۳    لبنان  ۲
   هند  ۱      هند  ۳

یک چهارم نهاییویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۴ اکتبر ۱۲:۰۰ تایلند   ۰–۳   ژاپن ۲۴–۲۶ ۲۱–۲۵ ۱۶–۲۵     ۶۱–۷۶ گزارش
۰۴ اکتبر ۱۴:۰۰ ایران   ۳–۰   لبنان ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۷     ۷۵–۵۴ گزارش
۰۴ اکتبر ۱۶:۰۰ چین   ۳–۱   هند ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۸   ۹۷–۸۶ گزارش
۰۴ اکتبر ۱۸:۳۰ استرالیا   ۰–۳   کره جنوبی ۱۴–۲۵ ۱۷–۲۵ ۱۶–۲۵     ۴۷–۷۵ گزارش

پنجم تا هشتمویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۵ اکتبر ۱۲:۰۰ تایلند   ۳–۱   لبنان ۱۶–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۳ ۲۸–۲۶   ۹۴–۹۵ گزارش
۰۵ اکتبر ۱۴:۰۰ استرالیا   ۳–۱   هند ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۸ ۲۱–۲۵ ۲۵–۱۲   ۹۶–۷۵ گزارش

نیمه نهاییویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۵ اکتبر ۱۶:۰۰ ژاپن   ۰–۳   ایران ۱۹–۲۵ ۱۶–۲۵ ۲۲–۲۵     ۵۷–۷۵ گزارش
۰۵ اکتبر ۱۸:۳۰ کره جنوبی   ۳–۲   چین ۲۵–۲۳ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۰–۲۵ ۱۵–۱۲ ۱۰۸–۱۰۸ گزارش

هفتمویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۶ اکتبر ۱۲:۰۰ لبنان   ۲–۳   هند ۲۵–۲۷ ۲۵–۲۳ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۵–۱۷ ۱۱۳–۱۱۳  

پنجمویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۶ اکتبر ۱۴:۰۰ تایلند   ۱–۳   استرالیا ۲۸–۲۶ ۱۴–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۴–۲۶   ۸۴–۱۰۲  

سومویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۶ اکتبر ۱۶:۰۰ ژاپن   ۱–۳   چین ۱۸–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۰–۲۵   ۸۵–۹۷ گزارش

دیدار نهاییویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۶ اکتبر ۱۸:۳۰ ایران   ۳–۰   کره جنوبی ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۹     ۷۵–۶۰ گزارش

رده بندی نهاییویرایش

جوایزویرایش

پیوندویرایش