مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۱۹ - ۵۵ کیلوگرم مردان

مسابقات وزنه‌برداری ۵۵ کیلوگرم مردان در مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۱۹، در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ برگزار شد.[۱]

زمان‌بندیویرایش

تاریخ زمان رویداد
۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ ۱۲:۰۰ گروه B
۱۷:۵۵ گروه A

مدال‌آورانویرایش

رویداد طلا نقره برنز
یک‌ضرب   ام یون-چول (PRK) ۱۲۸ ک‌گ   Nguyễn Trần Anh Tuấn (VIE) ۱۲۰ ک‌گ   Igor Son (KAZ) ۱۲۰ ک‌گ
دوضرب   ام یون-چول (PRK) ۱۶۶ ک‌گ   حافظ قشقایی (IRI) ۱۴۹ ک‌گ   Mansour Al-Saleem (KSA) ۱۴۷ ک‌گ
مجموع   ام یون-چول (PRK) ۲۹۴ ک‌گ   Igor Son (KAZ) ۲۶۶ ک‌گ   Mansour Al-Saleem (KSA) ۲۶۵ ک‌گ

رکوردهاویرایش

پیش از این رقابت، رکوردهای جهانی موجود (در این وزن) به شرح زیر بود. پیش از این رقابت، رکوردهای جهانی موجود به شرح زیر بود.

رکورد جهانی یک‌ضرب استاندارد جهانی ۱۳۵ کیلوگرم ۱ نوامبر ۲۰۱۸
دوضرب   ام یون-چول (PRK) ۱۶۲ کیلوگرم عشق‌آباد، ترکمنستان ۲ نوامبر ۲۰۱۸
مجموع استاندارد جهانی ۲۹۳ کیلوگرم ۱ نوامبر ۲۰۱۸

نتایجویرایش

رتبه ورزشکار گروه یک‌ضرب (کیلوگرم) دوضرب (کیلوگرم) مجموع
۱ ۲ ۳ رتبه ۱ ۲ ۳ رتبه
    ام یون-چول (PRK) A ۱۲۱ ۱۲۶ ۱۲۸   ۱۵۵ ۱۶۳ ۱۶۶   ۲۹۴
    Igor Son (KAZ) A ۱۱۵ ۱۱۹ ۱۲۰   ۱۴۲ ۱۴۶ ۱۵۷ ۴ ۲۶۶
    منصور السالم (KSA) A ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۲۱ ۶ ۱۴۰ ۱۴۷ ۱۴۷   ۲۶۵
۴   Nguyễn Trần Anh Tuấn (VIE) A ۱۱۵ ۱۱۹ ۱۲۰   ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۷ ۷ ۲۶۳
۵   Arli Chontey (KAZ) A ۱۱۵ ۱۱۸ ۱۲۰ ۵ ۱۳۸ ۱۴۳ ۱۴۵ ۶ ۲۶۳
۶   John Ceniza (PHI) A ۱۱۰ ۱۱۵ ۱۱۷ ۷ ۱۴۵ ۱۴۸ ۱۴۸ ۵ ۲۶۲
۷   حافظ قشقایی (IRI) A ۱۱۱ ۱۱۶ ۱۱۶ ۹ ۱۴۰ ۱۴۹ ۱۵۵   ۲۶۰
۸   Surahmat Wijoyo (INA) B ۱۰۶ ۱۱۱ ۱۱۴ ۸ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۴۵ ۸ ۲۵۰
۹   Sergio Massidda (ITA) B ۱۰۵ ۱۰۹ ۱۱۲ ۱۱ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۵ ۹ ۲۴۴
۱۰   Dilanka Isuru Kumara (SRI) B ۱۰۰ ۱۰۵ ۱۰۸ ۱۲ ۱۳۰ ۱۳۴ ۱۳۸ ۱۰ ۲۴۲
۱۱   Daniel Lungu (MDA) B ۱۰۵ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۰ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۳۰ ۱۱ ۲۳۵
  Lại Gia Thành (VIE) A ۱۱۶ ۱۱۹ ۱۲۱ ۴ ۱۴۱ ۱۴۱ ۱۴۲

رکوردهای جدیدویرایش

دوضرب ۱۶۶ ک‌گ   ام یون-چول (PRK) ر.ج
مجموع ۲۹۴ ک‌گ   ام یون-چول (PRK) ر.ج

پانویسویرایش

  1. "Start Book" (PDF). International Weightlifting Federation. 17 September 2019. Retrieved 17 September 2019.