مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جوانان و زیر ۲۳ سال اروپا

مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جوانان و زیر ۲۳ سال اروپا (انگلیسی: European Junior & U23 Weightlifting Championships) یک رویداد سالیانه می‌باشد که توسط فدراسیون وزنه‌برداری اروپا سازماندهی می‌شود مسابقات قهرمانی اروپا در رده جوانان از سال ۱۹۷۳ تحت عنوان مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جوانان اروپا برگزار می‌شد. در سال ۲۰۰۹ رقابت‌ها در دو شهر برگزار شد. مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جوانان اروپا در لاندسکرونا و مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری زیر ۲۳ سال اروپا (جدید) در ووادیسواوووو. پس از آن رقابت با نام فعلی برگزار می‌شود.

مسابقات قهرمانی

ویرایش

منابع

ویرایش
 1. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 2. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 3. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 4. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 5. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 6. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 7. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 8. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 9. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 10. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 11. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 12. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 13. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 14. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 15. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 16. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 17. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 18. "18th EWF Junior Weightlifting Championships Results". iwrp.net. Retrieved 3 January 2017.
 19. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 20. "19th European Junior Championships".
 21. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 22. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 23. "23rd European Junior Championships".
 24. "24th European Junior Championships".
 25. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 26. "26th European Junior Championships".
 27. "27th European Junior Championships".
 28. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 29. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 30. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 31. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 32. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 33. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 34. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 35. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 36. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 37. "37th European Junior Championships".
 38. "Under 23 European Championships".
 39. "38th European Junior Championships".
 40. "Under 23 European Championships".
 41. "39th European Junior Championships".
 42. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 43. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 44. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 45. "Junior European Championships".
 46. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 47. "Junior European Championships".
 48. "Under 23 European Championships".
 49. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 50. "Under 23 European Championships".
 51. "Junior European Championships".
 52. "Under 23 European Championships".
 53. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 54. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 55. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 56. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 57. "Under 23 European Championships".
 58. "Junior European Championships".
 59. "Under 23 European Championships".
 60. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 61. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 62. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
 63. "-". {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)