مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ – ۹۷ کیلوگرم آزاد مردان

مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵
آزاد فرنگی زنان
۵۷ کیلو ۵۹ کیلو ۴۸ کیلو
۶۱ کیلو ۶۶ کیلو ۵۳ کیلو
۶۵ کیلو ۷۱ کیلو ۵۵ کیلو
۷۰ کیلو ۷۵ کیلو ۵۸ کیلو
۷۴ کیلو ۸۰ کیلو ۶۰ کیلو
۸۶ کیلو ۸۵ کیلو ۶۳ کیلو
۹۷ کیلو ۹۸ کیلو ۶۹ کیلو
۱۲۵ کیلو ۱۳۰ کیلو ۷۵ کیلو

نوشتار اصلی:مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵

مسابقات کشتی ۹۷ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ بود در -شهریور(- سپتامبر)در لاس وگاس آمریکا برگزار میشود.

مدال آوران

ویرایش
طلا کایل اسنایدر
  ایالات متحده آمریکا
نقره عبدالسلام گادیسف
  روسیه
برنز ختاگ گازیموف
  آذربایجان
پاولو اولینیک
  اوکراین

نتایج

ویرایش
نیمه نهایی فینال
  عبدالسلام گادیسف 7  
  الیزبار اودیکادزه 2       عبدالسلام گادیسف 5
  کایل اسنایدر 6       کایل اسنایدر 5
  عباس طحان 3  

نیمه بالایی

ویرایش
  مرحله یک شصت و چهارم مرحله یک سی و دوم مرحله یک شانزدهم مرحله یک چهارم نهایی
      
           نیکولا کبان 4F  
           رستم اسکندری 0  
             نیکولا کبان 1  
             ختاگ گازیموف 3  
           ختاگ گازیموف 8  
           ایوان یانکوسکی 0  
             ختاگ گازیموف 0
             عبدالسلام گادیسف 5
           استفان کهرر 5F  
           جورجی سریدکوف 1  
             استفان کهرر 0  
             عبدالسلام گادیسف 10  
           عبدالسلام گادیسف 10       
           مایوسام ختری 0       
      
  مرحله یک شصت و چهارم مرحله یک سی و دوم مرحله یک شانزدهم مرحله یک چهارم نهایی
      
           ادگار ینوکیان 0  
           کیم جائه-گانگ 5  
             کیم جائه-گانگ 1  
             آتیلا ازمیک 1  
           آتیلا ازمیک 3  
           راگناروک کاسیک 0  
             کیم جائه-گانگ 2
             الیزبار اودیکادزه 4
           اگزون شهلا 2  
           آرجون گیل 13  
             آرجون گیل 3  
             الیزبار اودیکادزه 5  
           الیزبار اودیکادزه 10F       
           یوری مایر 0       
      

نیمه پایین

ویرایش
  مرحله یک شصت و چهارم مرحله یک سی و دوم مرحله یک شانزدهم مرحله یک چهارم نهایی
      
           فیلیپ هاتر 0  
           علیخان یومایف 10  
             علیخان یومایف 1  
             ژوزه روبرتی 3  
           تاکشی یاماگوچی 2  
           ژوزه روبرتی 4  
             ژوزه روبرتی 1
             کایل اسنایدر 11
           رادوسلاو باران 9  
           ادونا شهلا 2  
             رادوسلاو باران 0  
             کایل اسنایدر 8  
           کایل اسنایدر 2       
           پاولو اولینیک 1       
      
  مرحله یک شصت و چهارم مرحله یک سی و دوم مرحله یک شانزدهم مرحله یک چهارم نهایی
      
           ایمانتس لاگودسکیس 10  
           هکتور رودریگز 0  
             ایمانتس لاگودسکیس 0  
          ماگومد موسائف 5  
        ماگومد موسائف 10  
  خاویر کورتینا 5       خاویر کورتینا 0  
  مایکل تیکووانی 0         ماگومد موسائف 4
  ناتانیل رز 10         عباس طحان 5
  اورلیو والدز 0       ناتانیل رز 0  
  خودربولگا دورجخاندین 1       ابراهیم بلوک باسی 12  
  ابراهیم بلوک باسی 8         ابراهیم بلوک باسی 2  
  رادنی ویلسون 0         عباس طحان 12  
  ژانگ جویی 2F       ژانگ جویی 0       
  عباس طحان 4       عباس طحان 11       
  جوزف یالوویار 0  

رپشارژ

ویرایش

بخش اول

ویرایش
فرصت ۲ فرصت ۳ مدال برنز
  مایوسام ختری 5  
  استفان کهرر 6       استفان کهرر 0  
           ختاگ گازیموف 10  
             ختاگ گازیموف 4
             الیزبار اودیکادزه 1
             
                 
      

بخش دوم

ویرایش
فرصت ۲ فرصت ۳ مدال برنز
  پاولو اولینیک ب  
  رادوسلاو باران       پاولو اولینیک 10  
           ژوزه روبرتی 0  
             پاولو اولینیک 3
             عباس طحان 2
             
                 
      

منابع

ویرایش