مسابقات ورزش‌های آبی اروپا ۱۹۹۳

مسابقات ورزش‌های آبی اروپا ۱۹۹۳ از ۳ تا ۸ آگوست ۱۹۹۳ در شهر شفیلد، انگلستان برگزار شده است.

جدول مدال‌هاویرایش

      میزبان

رتبه کشور طلا نقره برنز مجموع
۱   Germany ۱۵ ۶ ۸ ۲۹
۲   Russia ۱۲ ۱۲ ۵ ۲۹
۳   Hungary ۶ ۴ ۲ ۱۲
۴   Italy ۳ ۲ ۲ ۷
۵   Finland ۳ ۱ ۰ ۴
۶   France ۲ ۵ ۲ ۹
۷   Great Britain ۱ ۳ ۸ ۱۲
۸   Netherlands ۱ ۳ ۳ ۷
۹   Spain ۱ ۱ ۳ ۵
۱۰   Czech Republic ۱ ۰ ۴ ۵
۱۱   بلژیک ۱ ۰ ۰ ۱
۱۱   Poland ۱ ۰ ۰ ۱
۱۳   Sweden ۰ ۶ ۳ ۹
۱۴   Ukraine ۰ ۱ ۲ ۳
۱۵   Norway ۰ ۱ ۱ ۲
۱۶   Romania ۰ ۱ ۰ ۱
۱۶   Slovakia ۰ ۱ ۰ ۱
۱۸   Belarus ۰ ۰ ۱ ۱
۱۸   کرواسی ۰ ۰ ۱ ۱
۱۸   Lithuania ۰ ۰ ۱ ۱
۱۸   Slovenia ۰ ۰ ۱ ۱
مجموع ۴۷ ۴۷ ۴۷ ۱۴۱

منابعویرایش