باز کردن منو اصلی

مستشارالدوله

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

لقب دو تن از سیاست‌مداران ایران بوده است.

  • یوسف مستشارالدوله: از روشنفکران زمان ناصرالدین‌شاه قاجار و نویسندهٔ کتاب «یک کلمه» در اهمیت قانون
  • صادق مستشارالدوله (صادق صادق): برادرزادهٔ یوسف مستشارالدوله، رئیس مجلس مؤسسان در سال ۱۳۰۴ ه‍.خ. و از رئیسان مجلس شورای ملی