مسمومیت غذایی

مسمومیت غذایی به هرگونه بیماری ناشی از مصرف غذای آلوده گفته می‌شود. آلودگی‌ها می‌تواند ناشی از باکتری، ویروس، یا انگل‌ها یا مواد سمی باشد.

سبب‌شناسیویرایش

 
نمونه‌ای از نگه‌داری نامناسب غذاها در یخچال

معمولاً نگه‌داری و آماده‌سازی نامناسب مواد غذایی علت شایع مسمومیت غذایی می‌باشد. باکتری‌ها علت شایع مسمومیت غذایی هستند. در سال ۲۰۰۰ نسبت باکتری‌های ایجادکننده مسمومیت به صورت زیر بود. کامپیلوباکتر ژژونی، حدود ۷۷٫۰۳ درصد، سالمونلا، ۲۰٫۹ درصد و اشریشیا کولی، ۱٫۴ درصد و بقیه باکتری‌ها کمتر از نیم درصد گزاش شد.[۱]

پانویسویرایش