مسیحیت غربی

مسیحیت غربی از کلیسای لاتینِ کلیسای کاتولیک و فرقه‌هایی که در طول تاریخ از آن مشتق شده‌اند تشکیل شده‌است. از جمله کلیسای انگلیکان، لوتریان، مشایخیان، متدیست‌ها و دیگر شاخه‌های سنتی پروتستان است. از این اصطلاح معمولاًَ در برابر کلیسای ارتدکس شرقی استفاده می‌شود. مسیحیت غربی در حدود 90 درصد از مسیحیان در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است.

پانویسویرایش