مشاهده همراه با مشارکت

مشاهده حین مشارکت (همچنین روش مشاهده‌گر مشارکت‌جو نیز خوانده می‌شود) روش مطالعه در مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی و روان‌شناسی آموزشی است که توسط برانیسلاو مالینوفسکی و جان لایارد در ابتدای فرن بیستم ابداع شده‌است. این روش از خلال پژوهش‌های چندین ساله در جامعه ملانزی پدید آمده‌است.

به نظر آلن تورن (Alain Touraine) این روش به معنای فهم دیگری در مشارکت جستن در شرایط مشترک است.

این افراط گرایی از آمریکاویرایش

در زمینه حضور همه‌جانبه از evolutionism در رسانه‌های انسان‌شناسی نگه داشته است که منجر به رادیکال آن موقعیت:

یادداشتویرایش