مشاور رئیس‌جمهور ایران

(تغییرمسیر از مشاور رئیس‌جمهور)

مشاور رئیس‌جمهور مقامی است که وظیفه مشاوره دادن به رئیس‌جمهور را در حوزه مشخصی برعهده دارد.

فهرست مشاوران حسن روحانی (رئیس‌جمهور پیشین ایران)ویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش