مشتق هموردا

مشتق هموردا (کواریانت) تعمیم مشتق خطی از یک چند بردار در محاسبات تنسوری است. برای آنکه بتوانیم از یک چند بردار که در یک جهان چند بعدی قرار گرفته و مؤلفه‌هایش تغییر می‌کند در جهت یکی از ابعاد مشتق بگیریم نمی‌توانیم از مشتق معمولی استفاده کنیم و بایستی از مشتق کواریانت استفاده کنیم. برای میدان اسکالر مشتق هموردا همانند مشتقات جزئی است:

اما برای میدان برداری (چند بردار) با شاخص بالا و با شاخص پایین مشتق هموردا به ترتیب چنین است:

همینطور برای تنسوری از مرتبه دو (ضرب دو عدد چند بردار) با شاخصهای بالا و با شاخصهای پایین به ترتیب داریم:

و برای تنسور مرتبه دوم با شاخصهای بالا و پایین

خواصویرایش

از خواص مهم مشتق هموردا این است که اولاً   و ثانیاً

 
 
 

که   به تنسور ریمان معتبر است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Kobayashi, Shoshichi and Nomizu, Katsumi (1996 (New edition)). Foundations of Differential Geometry, Vol. 1. Wiley-Interscience. ISBN 0-471-15733-3. Check date values in: |year= (help)
  • I.Kh. Sabitov (2001) [1994], "Covariant differentiation", Encyclopedia of Mathematics, EMS Press
  • Sternberg, Shlomo (1964). Lectures on Differential Geometry. Prentice-Hall.
  • Spivak, Michael (1999). A Comprehensive Introduction to Differential Geometry (Volume Two). Publish or Perish, Inc.