مشتق هموردا (کواریانت) تعمیم مشتق خطی از یک چند بردار در محاسبات تانسوری است. برای آنکه بتوانیم از یک چند بردار که در یک جهان چند بعدی قرار گرفته و مؤلفه‌هایش تغییر می‌کند در جهت یکی از ابعاد مشتق بگیریم نمی‌توانیم از مشتق معمولی استفاده کنیم و بایستی از مشتق کواریانت استفاده کنیم. برای میدان اسکالر مشتق هموردا همانند مشتقات جزئی است:

اما برای میدان برداری (چند بردار) با شاخص بالا و با شاخص پایین مشتق هموردا به ترتیب چنین است:

همینطور برای تانسوری از مرتبه دو (ضرب دو عدد چند بردار) با شاخصهای بالا و با شاخصهای پایین به ترتیب داریم:

و برای تانسور مرتبه دوم با شاخصهای بالا و پایین

خواص ویرایش

از خواص مهم مشتق هموردا این است که اولاً   و ثانیاً

 
 
 

که   به تانسور ریمان معتبر است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • Kobayashi, Shoshichi and Nomizu, Katsumi (1996). Foundations of Differential Geometry, Vol. 1. Wiley-Interscience. ISBN 0-471-15733-3.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
  • I.Kh. Sabitov (2001) [1994], "Covariant differentiation", Encyclopedia of Mathematics, EMS Press
  • Sternberg, Shlomo (1964). Lectures on Differential Geometry. Prentice-Hall.
  • Spivak, Michael (1999). A Comprehensive Introduction to Differential Geometry (Volume Two). Publish or Perish, Inc.