مطالعات فیلم (به انگلیسی:Film studies) یک رشته دانشگاهی است که با رویکردهای مختلف نظری، تاریخی و انتقادی به سینما به عنوان یک هنر و یک رسانه می‌پردازد. گاهی اوقات این رشته در زیرمجموعه و زیرشاخه ای از مطالعات رسانه ای قرار می‌گیرد و اغلب با مطالعات تلویزیون مقایسه می‌شود.[۱]

اتاق نمایش فیلم در دانشگاه جورج تاون، واشینگتن دی سی

مطالعات فیلم کمتر به دنبال ارتقای مهارت در تولید فیلم است و اهداف اصلی آن کاوش در مفاهیم روایی، هنری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی سینما می‌باشد.[۲] در جست‌وجوی این ارزش‌های اجتماعی-ایدئولوژیکی، مطالعات فیلم مجموعه‌ای از رویکردهای انتقادی را برای تحلیل تولید، چارچوب نظری، زمینه و آفرینش فیلم و سینما اتخاذ می‌کند.[۳] همچنین، در تحصیل در رشته سینما، مشاغل احتمالی شامل نقد یا تولیدکنندگی است. به‌طور کلی، مطالعه فیلم همچنان در حال رشد است و صنعت فیلم روی آن تمرکز دارد.

مجلات آکادمیک که ادبیات علمی مطالعات فیلم را منتشر می‌کنند عبارتند از:

رویکردها و مکتب‌ها در مطالعات فیلم

ویرایش
 • تحلیلی شامل: نظریه فیلم شناختی،Historical poetics، نظریه فیلم زبانی و نئوفرمالیسم
 • کلاسیک شامل: نظریه فیلم فرمالیستی
 • قاره‌ای شامل: نظریه فیلم فمینیستی، نشانه‌شناسی فیلم، نظریه فیلم مارکسیستی، نظریه روان‌کاوی فیلم، نظریه اسکرین (صفحه نمایش)، نظریه فیلم ساختارگرا
 • انتقادی شامل: نظریات Auteur و Schreiber

محققان برجسته

ویرایش
 • Hugo Münsterberg
 • Ricciotto Canudo
 • Germaine Dulac
 • Béla Balázs
 • Siegfried Kracauer
 • Vsevolod Pudovkin
 • Jean Epstein
 • Sergei Eisenstein
 • Lev Kuleshov
 • Jean Mitry
 • Rudolf Arnheim
 • Paul Rotha
 • André Bazin
 • Alexandre Astruc
 • Gilles Deleuze
 • Stanley Cavell
 • Andrew Sarris
 • Jean-Louis Baudry
 • Christian Metz
 • François Truffaut
 • Robin Wood
 • Noël Burch
 • Raymond Durgnat
 • E. Ann Kaplan
 • Jeanine Basinger
 • Teresa de Lauretis
 • Peter Wollen
 • Richard Barsam
 • Teshome Gabriel
 • Raymond Bellour
 • Molly Haskell
 • Marsha Kinder
 • Vivian Sobchack
 • Claire Johnston
 • Laura Mulvey
 • Robert Stam
 • James Naremore
 • Bill Nichols
 • James Monaco
 • Jacques Aumont
 • Pam Cook
 • Peter Bondanella
 • Barbara Creed
 • Jonathan Rosenbaum
 • Thomas Elsaesser
 • Serge Daney
 • Hamid Naficy
 • Richard Dyer
 • Ian Christie
 • Dudley Andrew
 • Annette Kuhn
 • Janet Staiger
 • Linda Williams
 • Noël Carroll
 • Francesco Casetti
 • David Bordwell
 • Michel Chion
 • B. Ruby Rich
 • اسلاوی ژیژک
 • Colin MacCabe
 • Kristin Thompson
 • Mary Ann Doane
 • Elizabeth Cowie
 • Jonathan Beller
 • Geoff Andrew
 • Adrian Martin
 • David Kipen
 • Mark Cousins

مجلات دانشگاهی

ویرایش
 • Cinema Journal
 • Film Quarterly
 • Historical Journal of Film, Radio and Television
 • Journal of Film and Video
 • Journal of Popular Film & Television
 • New Review of Film and Television Studies
 • Screen
 • The Velvet Light Trap
 • Television & New Media

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
 1. Gibson, Pamela Church; Dyer, Richard; Kaplan, E. Ann; Willemen, Paul, eds. (2000). "Introduction". Film Studies: Critical Approaches. Oxford: Oxford University Press. pp. 1–8. ISBN 0-19-874280-0. OCLC 42835361.
 2. Gibson, Pamela Church; Dyer, Richard; Kaplan, E. Ann; Willemen, Paul, eds. (2000). "Introduction". Film Studies: Critical Approaches. Oxford: Oxford University Press. pp. 1–8. ISBN 0-19-874280-0. OCLC 42835361.
 3. Sikov, Ed. 2010. "Introduction." Pp. 1–4 in Film Studies: An Introduction. New York: Columbia UP. Print. Google Books

برای مطالعه بیشتر

ویرایش
 • Bergan, Ronald. Film. New York: DK Pub. , 2006.
 • Dix, Andrew. Beginning Film Studies. Manchester UP.
 • Grant, Barry Keith. Film Study in the Undergraduate Curriculum. New York: Modern Language Association of America, 1983.
 • Osborne, Richard. Film Theory for Beginners. London, Zidane Press. 2016.
 • Polan, Dana, and Haidee Wasson. "Young Art, Old Colleges." Inventing Film Studies. Durham: Duke UP, 2008.
 • Polan, Dana. Scenes of Instruction: The Beginnings of the U.S. Study of Film (UC Press, 2007)
 • Sikov, Ed. Film Studies: an Introduction. New York: Columbia UP
 • Stam, Robert. Film Theory: an Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2000.
 • Villarejo, Amy. Film Studies: the Basics. London: Routledge, 2007.

پیوند به بیرون

ویرایش