مظلوم‌نمایی

قربانی‌نمایی بازی‌کردنِ نقشِ یک قربانی و یک استراتژی برای مقابله با دیدگاهِ دیگران یا جلبِ توجهِ دیگران است. قربانی‌نمایی به دلایلِ گوناگونی همچون برای توجیهِ سوء استفاده از دیگران یا تغییرِ دیدگاهِ دیگران انجام می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش