معادله جبری

معادلهٔ چندجمله‌ای و اصولاً تک‌متغیره

معادله جبری (به انگلیسی: Algebraic equation): در علم ریاضیات، معادلات جبری یا تساوی کثیرالجمله‌ها، تساوی چندجمله‌ای هایی مانند P و Q، د ر میدان تعریف آنها می‌باشد . به عنوان مثال:

معادله جبری

که یک عبارت منطقی است.

منابع ویرایش