معادله حرکت اویلر لاگرانژ

تنسور ضربه-انرژی در نسبیت عام تنسور مرتبه دومی است که برای چگالی ماده-انرژی و چگالی فشار هیدروستاتیک چنین تعریف می شود

مشتق هموردا (کواریانت)آن منجر به معادله حرکت اویلر لاگرانژ می شود

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • اریک ویستین، Euler-Lagrange Differential Equation در مث‌ورلد.
  • Calculus of Variations at پلنت‌مث.
  • Izrail Moiseevich Gelfand (1963). Calculus of Variations. Dover. ISBN 0-486-41448-5.