معادله خطی

معادلهٔ خطی (به انگلیسی: Linear equation) یک معادلهٔ جبری است که در آن هر جمله، یا متغیر است یا حاصل‌ضرب یک ثابت و تنها یک متغیر با توان یک. این معادلات ممکن است یک یا چند متغیر داشته باشند. این معادلات دارای یک ریشه بوده و در صورتی که همهٔ اعداد و ضرایب معادله حقیقی باشند آنگاه جواب نیز در مجموعه اعداد حقیقی تعیین خواهد شد. شکل عموم این نوع معادلات بدین صورت است: که در آن و اعداد ثابتی می‌باشند ( مخالف صفر) و هم مجهول می‌باشد. پاسخ چنین معادله ای برابر است با منفی تقسیم بر .

یک خط در دستگاه مختصات جبری

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش