معادله شیمیایی نمایش دهنده یک واکنش شیمیایی بر اساس نمادهای شیمیایی اجزا شرکت‌کننده در واکنش می‌باشد .مواد اولیه شرکت‌کننده در واکنش، واکنشگر نام دارد و در سمت چپ معادله شیمیایی نوشته می‌شود و مواد تولید شده در واکنش را فرآورده می‌نامند و در سمت راست معادله نوشته می‌شود. بر اساس قانون بقای جرم ماده به وجود نمی‌آید و از بین نیز نمی‌رود، در نتیجه با قرار دادن ضرایبی در پشت نمادهای شیمیایی اجزا اصطلاحا آن معادله را موازنه می‌کنیم. این ضرایب ،ضرایب استوکیومتری نام دارد. [۱]

شکل کلی یک معادله شیمیاییویرایش

(aA + bB   cC + dD)

که در این معادله (A،B،C،D)نشان دهنده نماد شیمیایی اجزا تشکیل دهنده واکنش است و(a،b،c،d) نیز ضرایب استوکیومتری آن‌ها است.[۲][۳]

همچنین در معادلات شیمیایی برای نشان دادن حالت ماده (جامد، مایع، گازو...) از علائم زیر استفاده می‌شود:

  •   نشان دهنده فاز گاز
  •   نشان دهنده فاز مایع
  •   نشان دهنده فاز جامد
  •   نشان دهنده فاز محلول در آب

به عنوان مثال واکنش نیترات نقره و کلسیم کلرید:

CaCl۲(aq) + ۲AgNO۳(aq)   Ca(NO۳)۲(aq) + ۲AgCl(s)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. مورتیمر، چارلز.شیمی عمومی۱.تهران:نشر علوم دانشگاهی،۱۳۸۳
  2. آیوپاک. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. ISBN 0-9678550-9-8.
  3. Crosland, M.P. (1959). "The use of diagrams as chemical 'equations' in the lectures of William Cullen and جوزف بلک". Annals of Science. 15 (2): 75–90.