معادله شیمیایی

معادله شیمیایی نمایش دهنده یک واکنش شیمیایی بر اساس نمادهای شیمیایی اجزا شرکت‌کننده در واکنش می‌باشد. مواد اولیه شرکت‌کننده در واکنش، واکنش دهنده نام دارد و در سمت چپ معادله شیمیایی نوشته می‌شود و مواد تولید شده در واکنش را فرآورده می‌نامند و در سمت راست معادله نوشته می‌شود. بر اساس قانون پایستگی جرم ماده به وجود نمی‌آید و از بین نیز نمی‌رود، در نتیجه با قرار دادن ضرایبی در پشت نمادهای شیمیایی اجزا اصطلاحاً آن معادله را موازنه می‌کنیم. این ضرایب ،ضرایب استوکیومتری نام دارد.[۱]

معادله شیمیایی

شکل کلی یک معادله شیمیایی ویرایش

(aA + bB   cC + dD)

که در این معادله (A,B،C,D) نشان دهنده نماد شیمیایی اجزا تشکیل دهنده واکنش است و (a,b،c,d) نیز ضرایب استوکیومتری آن‌ها است.[۲][۳]

همچنین در معادلات شیمیایی برای نشان دادن حالت ماده (جامد، مایع، گازو...) از علائم زیر استفاده می‌شود:

نشان دهنده فاز گاز g

نشان دهنده فاز مایع l

نشان دهنده فاز جامد s

نشان دهنده فاز محلول در آب aq


به عنوان مثال واکنش نیترات نقره و کلسیم کلرید:

CaCl۲(aq) + 2AgNO۳(aq)   Ca(NO۳)۲(aq) + 2AgCl(s)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. مورتیمر، چارلز. شیمی عمومی۱. تهران:نشر علوم دانشگاهی، ۱۳۸۳
  2. آیوپاک. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. ISBN 0-9678550-9-8.
  3. Crosland, M.P. (1959). "The use of diagrams as chemical 'equations' in the lectures of William Cullen and جوزف بلک". Annals of Science. 15 (2): 75–90.