معادله پارامتری

در ریاضیات، معادله پارامتری روشی است برای نشان دادن منحنی‌ها به کمک پارامتر. نمونه ساده آن سهمی (2y=x) می‌باشد.

نمونه‌هاویرایش

  • سهمی :  
  • توابع مثلثاتی :  
  • تابع مارپیچ: (هلیکس)  

نگارخانهویرایش