معارف گیاهی کتابی است هشت جلدی، در معرفی گیاهان دارویی که به کوشش حسین میرحیدر در طی بیش از بیست سال مطالعه و بررسی جمع‌آوری و به جامعه علمی کشور تقدیم شده‌است.

مشخصات ویرایش

جلد اول این کتاب به شناخت علمی و خواص درمانی سبزی‌ها و حبوبات و دانه‌های خوراکی گیاهی تعلق دارد.
در جلد دوم از میوه‌ها و ادویه‌جات سخن گفته شده‌است.
و جلدهای سوم تا هفتم به شرح تفصیلی مشخصات، شناخت علمی، خواص درمانی و ترکیبات شیمیایی صدها گیاه دارویی اختصاص دارد.
جلد هشتم آن نیز شامل فهرست‌های گوناگون در خصوص گیاهان است.

ویژگی‌ها ویرایش

در ذیل نام هر یک از گیاهان، ضمن معرفی نام‌های محلی، به بیان نام گیاه در زبان‌های انگلیسی و فرانسوی، ذکر خانواده، نام علمی و حتی گاهی نام تجاری، بخش‌هایی با نام مشخصات، ترکیبات شیمیایی و خواص و کاربرد وجود دارد. اگر در خصوص گیاهی، تحقیقات و یافته‌های جدیدی وجود داشته باشد، میر حیدر آن‌ها را تحت نام تحقیقات جدید دانشمندان در خصوص این گیاه آورده است. در هر بخشی تا حد امکان عکس سیاه و سفیدی از برگ و ساقه و ریشه و ... از گیاه وجود دارد و در آخر هر جلد مجموعه‌ای از عکس‌های رنگی گنجانده شده‌است.

چاپ ویرایش

این کتاب با جلدهای شمیز و سلفون، در طی چندین سال به چاپ‌های متعدد رسیده و ناشر آن نیز انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران است.

پانویس ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

کتاب‌ها
  • میرحیدر، حسین (۱۳۷۳). معارف گیاهی. ج. ۸ جلدی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.