باز کردن منو اصلی

مطابق قانون اساسی مصر، رئیس‌جمهور مصر می‌تواند برای خود یک یا چند معاون انتخاب کند.

فهرست معاونین رئیس‌جمهورویرایش

منابعویرایش

  1. بی‌بی‌سی فارسی، مخالفان مصری: مبارک باید کنار برود