معجم رجال الحدیث

معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه کتابی است تألیف سید ابوالقاسم خویی در شرح حال ۱۵۶۷۶ تن از راویان حدیث شیعه. مولف در این کتاب اساتید، شاگردان و احادیث افراد در کتب اربعه را ذکر کرده‌است.[۱]

کتاب‌های رجال شیعه
اصل‌های اولیه
اختیار معرفة الرجال (کشی)*
فهرست اسماء مصنفی الشیعه (نجاشی)*
رجال/ابواب (شیخ طوسی)*
فهرست (شیخ طوسی)*
رجال (ابن غضائری)*
طبقات الرجال (برقی)*
مشیخهٔ تهذیب (شیخ طوسی)
مشیخهٔ فقیه (شیخ صدوق)
رساله (ابوغالب زراری)
اصل‌های ثانویه
رجال (ابن داوود)*
خلاصة الاقوال (علامه حلی)*
فهرست (شیخ منتجب الدین)
معالم العلماء (ابن شهرآشوب)
جامع‌های رجالی
مجمع الرجال (عنایت‌الله قهپایی)
منهج المقال (رجال کبیر) (استرآبادی)
نقد الرجال (تفرشی)
جامع الرواة (اردبیلی)
تنقیح المقال (ممقانی)
قاموس الرجال (شوشتری)
طبقات اعلام الشیعه (آقابزرگ تهرانی)
معجم رجال الحدیث (آیت‌الله خویی)
تهذیب المقال (موحد ابطحی)
*: نه کتاب

خویی در مقدمه این کتاب ضمن برشمردن اهمیت علم رجال، معیارهای وثاقت احادیث و راویان را ذکر می‌کند. بحثی هم به صحت احادیث کتب اربعه شیعه اختصاص داده‌شده‌است.[۲]

کتابی گروهی ویرایش

مرحوم خویی در این اثر چند تن از شاگردان خویش را به عنوان همکار و کمک‌کننده در اختیار داشت. کسانی چون مرحوم حکمی، شیخ محمد مظفری قزوینی، شیخ غلامرضا عرفانیان و عده ای دیگر. در واقع این اثر یک تألیف گروهی است به مانند بحارالانوار علامه مجلسی که با کمک عده ای چون نعمت‌الله جزایری و آمنه بیگم مجلسی و... با نظارات اصلی علامه محمدباقر مجلسی پدید آمد.

منابع ویرایش

  1. ویکی فقه، مدخل معجم رجال حدیث. پیوند بایگانی‌شده در ۶ آوریل ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine
  2. دایرة‌المعارف طهور، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال بایگانی‌شده در ۷ دسامبر ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine

پیوند به بیرون ویرایش