استوای سماوی

(تغییرمسیر از معدل‌النهار)

هَموگار آسمانی یا استوای سماوی یا معدل‌النهار (به انگلیسی: Celestial equator) یک دایرهٔ انگاره‌ای (فرضی) در کره آسمان است که هم‌صفحه با استوای زمین است.

استوای سماوی در امتداد خط استوای زمین است و 23.4 درجه نسبت به دائرةالبروج میل دارد.

استوای آسمانی (سماوی) یک دایره فرضی در آسمان است که هم‌صفحه با استوای زمین است. محل تقاطع صفحهٔ استوای زمین با کرهٔ آسمانی به‌صورت دایرهٔ عظیمه‌ای است که محل ناظر، یا مرکز زمین در مرکز آن قرار گرفته است و در واقع، ادامهٔ استوای زمینی است.

منابعویرایش