رفیقه، معشوقه، یا مِترِس (به فرانسوی: maîtresse) به زنی گفته می‌شود که برای زمانی دراز همنشین و مورد دلبستگی یک مرد بوده ولی با او ازدواج نکرده‌است. این واژه به ویژه درباره زنانی که مورد دلبستگی مردان همسردار می‌باشند بکار می‌رود. بر خلاف ازدواج که مرد و زن را به یکدیگر پایبند می‌کند رفیقه هیچ مسئولیتی در برابر مرد ندارد. رفیقگی و روسپی گری یکی از شغل‌های رایج در دربار پادشاهان اروپای قرون وسطی بوده است.

منابعویرایش